Yurtdışında Türk Konsololsuk ve Büyükelciliklerinde Hangi İşlemler Yapılır?

Tarafından   04/04/2019

Yurtdışında Türk Konsolosuk ve Büyükelciliklerinde Hangi İşlemler Yapılır? Yurtdışında hizmet veren Türk Konsoloslukları ve Büyükelçiliklere hangi konularda başvuru yapılabileceğinizi ve başvuru esnasında sizden istenecek belgeler ve başvuru hakkında bilgilerin yer aldığı bu yazımızı yurtdışı seyhatlarına çıkmadan mutlaka göz atmanızı tavziye ediyoruz.

Yurtdışında yaşayan, seyhat eden, eğitim yahut ticaret için yurtdışında bulunan milyonlarca Türk vatandaşlarını her konuda yardımcı olmak için dünyanın bir çok ülkesinde konsolosluklarımız açılmıştır. Peki yurtdışında bulunan konsolosluk ve büyükelciliklerimiz kimlere yardımcı olur?

Yurt dışında bulunanTürk Büyükelçilik ve Başkonsoloslukları;Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve istenilmesi durumunda ve bulunulan ülke yasalarının izin vermesi hâlinde Türk vatandaşlığının yanı sıra başka ülke veya ülkelerin vatandaşlığına sahip kişilere de yardım edebilirler.

Yurtdışında Türk Konsololsuk ve Büyükelciliklerinde Hangi İşlemler Yapılır?

Olağanüstü durumlarla karşılaştığınızda 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezimizi (ABD ve Kanada’dan +1 888 656 76 56, diğer ülkelerden +90 312 292 29 29) arayabilirsiniz.

Konsolosluk Çağrı Merkezimiz tarafınıza gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi anında yapabilmektedir. Sorununuzun takip gerektirdiği hâllerde, konu Konsolosluk Çağrı Merkezimiz tarafından yine anında en yakın dış temsilciliğimiz ve Bakanlık ilgili biriminin dikkatine sunulmaktadır. Bu bilgiyi alan temsilcilik/birim derhal devreye girecek ve tarafınızla doğrudan temasa geçecektir.

Yurt dışında pasaportunuzu kaybetmeniz ya da çaldırmanız hâlinde Türkiye’ye dönüş için geçerli olmak üzere size geçici pasaport düzenler

Karşılaştığınız olağandışı durumla alakalı olarak yardım veya destek talebinde bulunmanız hâlinde, yerel makamlarla ve/veya Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişiminize yardımcı olur

Yurt dışında yerel makamlarca hürriyetinizin kısıtlanması (gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme) gibi durumlarda, talep etmeniz hâlinde, sizinle en kısa sürede görüşebilmek/temasa geçebilmek için gerekli girişimlerde bulunur.

Yurt dışında karşılaştığınız olağandışı durum ve/veya yerel makamlarca hürriyetinizin kısıtlanması (gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme) hakkında, talep etmeniz hâlinde, yakınlarınız ya da akrabalarınızla temasa geçer .

Çocuk kaçırma olaylarında, akrabaların yurt dışında vefatı durumunda ve kayıp kişilerin bulunması amacıyla yerel makamlar nezdinde girişimler yaparız. Ülkemizde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm hâlinde gerekli takibi yapar.

Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş, ayaklanma, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması ve güvenlik durumunun bunu gerektirmesi hâlinde Türk vatandaşlarının ülkeden çıkartılmaları için gerekli tedbirleri alır.

Seyahat ettiğiniz ülkede maddi açıdan zor duruma düşmeniz hâlinde yakınlarınızın size para transfer etmesine yardımcı olabilir.

Seyahat ettiğiniz ülkedeki yerel avukatlar, hastaneler, doktorlar, yeminli tercümanlar gibi gerekli olabilecek kişi ve kurumların iletişim bilgilerini size verebilir.

Konsolosluklarımız hangi konularda vatandaşlara yardımcı olamaz?

Geçerli vizenizin olmaması ve/veya geçerli bir pasaporta sahip bulunmamanız durumunda sizin yabancı bir ülkeye girişinizi sağlayamayız.

Yabancı ülkelerin sınır kabul, göç ve ikamet politikalarına karışamaz.

Olağan konsolosluk hizmetlerimizde (pasaport, nüfus, noterlik, vatandaşlık, askerlik, evlilik kaydı vb.) mevzuatımızda yer almayan uygulama yapamaz.

Şahsi anlaşmazlıklarda (mülkiyet, işçi-işveren anlaşmazlıkları, ticari ihtilaflar vb.) taraflardan biri lehine devreye giremez.

Dış temsilciliklerimizde yerel mevzuat ve uygulamalar hakkında size yönlendirmede bulunabiliriz, ancak size doğrudan hukuki danışmanlık hizmeti veremez.

Sizin adınıza avukat tutup doğrudan dava takibi yapamayız. Buna karşın, size yardımcı olabilecek kişilerin (örneğin avukat ya da tercüman) iletişim bilgilerini size verebilir.

Suçun araştırılması sürecine dahil olamaz.

Kayıp kişileri fiilen arayamaz.

Sizi hapisten çıkartamaz. Ancak hakkınızdaki adli süreçle ilgili olarak şikayetleriniz varsa bunları yerel makamların dikkatine getiri.

Adli sürece yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde müdahale edemez. Ancak, hakkınızdaki dava sürecini yerel makamlar kanalıyla yakından takip eder.

Hapishanelerde, bulunduğunuz ülke vatandaşlarına sağlanandan daha iyi koşullarda kalmanıza yardımcı olamayız. Buna karşın, talebiniz hâlinde hapishanede dini koşullara uygun yemek çıkartılması ve dini vecibelerin yerine getirilmesi için gereken asgari koşulların sağlanması konularında devreye girebilir; hapishane şartlarının uluslararası standartların altında bulunduğu hâllerde yerel idare ile temasa geçerek bunlara dikkat çekebilir. Talep etmeniz ve yerel/fiziki koşulların elvermesi hâlinde, hapishanede sizinle yüz yüze ve/veya telefonla konsolosluk görüşmesi yapar.

Mahkûmiyetinizi tamamlamanızı müteakip hakkınızda yerel mahkemece verilmiş sınır dışı kararı varsa bunu engelleyemez. Cezai ya da idari yargılama sürecine müdahil olamaz.

Borçlarınızı veya faturalarınızı ödeyemez. Size borç para verebilecek bir kamu kaynağı bulunmamaktadır.

Size yabancı ülkede iş bulamaz. Sizin adınıza iş anlaşmaları yapamaz.

Sizin için seyahat planlaması yapamaz.

Size özel işlerinizin takibinde yardımcı olamaz. Bankada hesap açılması, cep telefonu hattı alınması vb. özel isleriniz için dış temsilciliklerimizden bir görevlinin size eşlik etmesini sağlayamaz.

Hastanelerde, bulunduğunuz ülke vatandaşlarına sağlanandan daha iyi bir sağlık hizmeti almanıza yardımcı olamaz.

Reşit yaştaki çocuklarınız ve/veya yakınlarınız hakkındaki şahsi bilgileri onların izni olmadan sizinle paylaşamaz.

Adınıza öğrenci yurtlarında kalmak için başvuruda bulunamaz, ev sahipleriyle kira kontratı imzalayamaz.

 

Yurtdışında Hizmetveren temsilciliklerimizin vatandaşlarımızdan beklentileri neler?

Dış temsilciliklerimizde görevli personelimizin size karşı nazik, yardımsever ve profesyonel şekilde davranması zorunlu iken, sizlerin de dış temsilciliklerimizde görevli personelimizle temaslarınızda nezaket kuralları içinde hareket etmenizi;

Konsolosluk desteğinin kamu kaynakları kullanılarak ve emek sarf edilerek gerçekleştirildiğini unutmamanızı;

Gittiğiniz ülkenin kanun ve uygulamalarına riayet etmenizi;

Gereksiz risklere atılmamanızı;

Turist olarak gittiğiniz ülkelerde yasadışı/kaçak çalışmamanızı;

Yurt dışında bulunduğunuz süre zarfında pasaport ve paranıza sahip çıkmanızı;

Gittiğiniz yabancı ülkenin güvenlik durumunu önceden araştırmanızı ve Bakanlığımızca yayımlanmış olan seyahat uyarılarını dikkate almanızı;

Güvenlik riski bulunan ülkelere seyahat ettiğinizde, gerektiğinde size ulaşılabilmesi ve yardım sağlanabilmesi amacıyla, kimlik ve irtibat bilgilerinizi en yakın dış temsilciliğimize mektup, faks veya e-postayla iletmenizi;

Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş ve doğal afet gibi olağanüstü gelişmelerin yaşanması hâlinde, gerektiğinde size ulaşılabilmesi ve yardım sağlanabilmesi amacıyla, Bakanlığımız duyuru ve açıklamalarını takip etmenizi, kimlik ve irtibat bilgilerinizi en yakın dış temsilciliğimize mektup, faks veya e-postayla iletmenizi;

Gerektiğinde bulunduğunuz ülkenin yerel makamlarından güvenliğiniz konusunda tavsiye almanızı ve bu tavsiyelere uymanızı bekliyoruz.

Yurtdışında hizmet veren temsilciklerimizin ilkeleri;

Size yardım sağlarken;

Nazik, yardımsever ve profesyonel olmaya;

Konsoloslukla ilgili soruları, sorunun niteliğine bağlı olarak, şahsen, telefonda, posta ya da e-posta yoluyla en kısa sürede, en anlaşılır biçimde ve mevzuatımız çerçevesinde yanıtlamaya;

Mevzuatımız, yerel mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hangi konularda size yardımcı olabileceğimizi, baştan açık ve net bir şekilde anlatmaya;

Mesai saatleri içinde ve dışında karşılaşabileceğiniz ve acil yardım gerektiren durumlarda devreye girmeye;

Şahsi bilgilerinizi gizli tutmaya;

İstisnasız tüm Türk vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaya;

Konsolosluk hizmetleri ve desteğini önyargısız olarak sunmaya;

Konsolosluk hizmetlerinin kalite ve etkinliğini Devletimizin imkânları çerçevesinde artırmaya çalışmaya;

Konsolosluk hizmeti sunulan binalarımızın fiziki koşullarını Devletimizin imkânları çerçevesinde iyileştirmeye çalışmaya;

Tarafınızdan bizlere çeşitli kanallardan iletilen yapıcı eleştirileri dikkate almaya;

Şikâyetlere profesyonelce ve adilane yaklaşmaya;

özen gösteririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir