Konsolosluk Kimlik Kartı- Adres Beyanı-Nüfus Kayıt Örneği Randevu

Tarafından   06/19/2017

Konsolosluk Kimlik Kartı-Adres Beyanı-Nüfus Kayıt Örneği Randevu.Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları büyükelçilik,Başkonsolosluk, Konsolosluk ve diğer temsilciliklerde yapacakları Yeni Kimlik Kartı Çıkartma, Nüfus Cüzdanı Yenileme, Kimlik Kartı Değiştirme Başvurusu , Kayıp Kimlik Kartı İşlemleri, Nüfus kayıt Örneği ve Adres Beyanı işlemleri için Konsolosluk Randevu alabilirler.

Nüfus Cüzdanı Yenileme/Değiştirme Başvurusu (Yıpranma veya kimlik bilgilerindeki değişiklik nedeniyle) Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
Nüfus Cüzdanı Yenileme Başvurusu (T.C. kimlik numarası olmadığı için) Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
Kaybından Dolayı Yeni Nüfus Cüzdanı Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
Nüfus Kayıt Örneği Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
Adres Beyanı Başvurusu Posta ile başvurabilirsiniz.

TELEFON İLE İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUĞU RANDEVU ALINIZ
Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat + 90 312 292 29 29

Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı İşlemleri

Nüfus cüzdanı işlemleri ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir

Nüfus cüzdanları, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kişisel durum, evlenme, boşanma gibi medeni hal değişiklikleri, kadının çift soyadı taşımak istemesi, kullanımdan dolayı yıpranma, fotoğrafın cüzdan sahibine artık benzememesi ve T.C. kimlik numarasının kaydedilmesinin istenmesi gibi nedenlerle yenilenmektedir.

Nüfus cüzdanı üzerinde hiçbir şekilde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılamaz. Üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kötü kullanımdan dolayı yıpranması nedeniyle taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulan uluslararası aile cüzdanı ile herhangi bir işlem yapılmaz, ilgilisine cüzdanı yenilemesi gerektiği bildirilir.

Nüfus cüzdanı bizzat ilgiliye, vekil tayin etmişse vekiline, ergin değilse veli veya vasisine verilir. Bir başka deyişle, yeni nüfus cüzdanı başvurusunun mutlaka temsilciliğimize gelerek şahsen veya vekâletnameyle yetkili kılınacak kişi tarafından yapılması ve teslim alınması gerekmektedir.

Ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için başvuruda bulunabilirler. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar adına düzenlenecek nüfus cüzdanlarına fotoğraf yapıştırılacağı için bu yaş aralığındaki çocukların da başvuru anında hazır bulunması gerekmektedir. 18 yaşından büyüklerin de şahsen müracaatı gerekir.

Evlilik birliğinin Türk mahkeme kararı ile son bulması halinde, ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı başvurusunun velayet sahibi olan anne veya baba tarafından yapılması gerekir.

Yabancı yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının yeni nüfus cüzdanı başvurularının alınabilmesi için öncelikli olarak evlenme tescil işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

Çevrimiçi Temsilciliklerimizin veritabanı ile İçişleri Bakanlığı’nın Kimlik Paylaşım Sistemi arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın temsilciliklerimize şahsi başvurularıyla aynı anda yeni nüfus cüzdanlarını almaları mümkündür. (Çevrimiçi olmayan Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)
GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı

Pasaport (varsa)

Son 6 ay içinde çekilmiş iki (2) adet biyometrik fotoğraf. Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olmalıdır. Bilgisayar ile çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir (15 yaşın altındaki çocuklar için fotoğraf gerekli değildir).

Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararı (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapması için)

Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)
Nüfus kayıt örneği almak için gerekli belgeler nelerdir?

Yurtdışında bulunuyorsanız Türk Konsolosluklarına, Türkiye’de bulunuyorsanız ilgili nüfus müdürlüklerine nüfus cüzdanınızla beraber başvurmanız gerekmektedir.
Yabancı ülke vatandaşı baba ile Türk vatandaşı annenin çocukları Türk kimliği alabilir mi? Bulunulan ülke kanunları buna izin veriyor mu?

Mevzuata göre Türk anne ve babadan olan çocuklar doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Çocuk doğduğunda anne veya baba Türk vatandaşıysa çocuğun nüfus cüzdanı alması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak ayrıca uyrukluğunda bulunulan ülkenin makamlarına danışılması gerekmektedir.
Ebeveynlerinden biri yabancı uyruklu diğeri T.C. vatandaşı olan çocuklara T.C. nufüs cüzdanı alınabilir mi?

Mevzuatımıza göre ebeveynlerinden (anne veya baba) sadece biri T.C. vatandaşı olan çocuk/çocuklar doğdukları andan itibaren T.C. vatandaşıdırlar. Çocuk doğduğunda T.C. vatandaşı olan ebeveynin (anne veya baba) ilgili dış temsilciliğe doğum tescili başvurusu yapması gerekmektedir.

KONSOLOSLUK ADRES BEYANI

Adres beyanı işlemleri ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

Sözkonusu mevzuat maddeleri uyarınca, her Türk vatandaşının yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde bildirim yükümlüğü bulunmaktadır. Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerce verilmektedir.Sözkonusu idari para cezasının, Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, işlem sırasında mahalli para karşılığı, verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, Merkez Bankası’nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak tutarı tespit edilen idari para cezasının kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçü tahsil edilir.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.

Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

Adres bildirimi şahsen veya postayla (kargo veya iadeli taahütlü mektup) yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir