Konsolosluk Askerlik Erteleme İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular 2017

Tarafından   06/28/2017

Konsolosluk Askerlik Erteleme İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular; 18 yaşını dolduruş erkek Türk Vatandaşaları , yurtdışında olduğu gibi yurtdışında da askerlik yapmakla yükümlüdür.

Yurtdışında askerlik çağına gelmiş şahısların kendilerine en yakın dış temcilciliklerimize başvurarak erteleme ya da dövizle askerlik ödemesiyle askerliğini yapmış olur. ertelemesini yapmayan şahıslar asker kaçağı durumuna düşeceğinden havalimanlarında yurda giriş ve çıışlarda sorun yaşayabilirlar.

İşte çifte vatandaşlar ve tek Türk pasaportuna sahip şahısların konsolosluklardaki askerlik işlemleri içiin yönelttikleri  soru ve cevapları;

Çifte vatandaşların yabancı ülkede yaptıkları askerlik işlemleri Türkiye’de de geçerli midir?

Çifte vatandaşların yurtdışındaki bazı ülkelerde yaptıkları askerlik veya sivil hizmeti belirli şartlar dahilinde Türkiye tarafından kabul edilmektedir. Sözkonusu şartlar;

1)Yabancı ülkede doğmuş veya 18 yaşından önce bulunduğu ülkeye gelmiş olmak,

2) Bulunduğu yabancı ülkede fiilen askerlik veya sivil hizmetini tamamlamış olmak,

3) Çifte vatandaşlıklarını ilgili nüfus müdürlüğünde tescil ettirmiş olmak.

Gerekli belgelerle ikamet etmekte olduğunuz bölgedeki konsolosluğumuza başvuruda bulunmanız halinde, Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünüz kalkmaktadır.

Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç), İsrail, İsveç, İsviçre, Suriye, Norveç, Yunanistan ve karşılıklılık esasına bağlı olarak Tunus ülkelerinde yapılan fiili askerlikler kabul edilmektedir.
Çifte vatandaşlar dövizle askerlikten yararlanabilir mi?

Dövizle askerlikten yararlanabilmek için yurtdışında en az 3 yıl (1095 işgünü) çalışmış olmak ve 6.000,- Euro ödemek gereklidir. Dövizle askerlik başvurusu yapıldıktan sonraki süreden başlayarak terhis belgesi alınana kadar geçecek sürede Türkiye’de 6 aydan fazla ikamet etmek dövizle askerlik başvurusunu geçersiz kılar

Dövizle Askerlik müracaatı yapıp da paranın tamamını ödemeden Yurtiçinde 6 aydan fazla kalanlardan daha önce çıkan yasadan faydalanabilecek olanlar borçlarını 10.000 euro’ya tamamlayıp askerliği tamamlıyorlar. Önceki yasa kapsamına girmeyenler ise Türkiye’de askerlik yapıp askerlik bittikten sonra o ana kadar yatırmış askerlik ödemelerini geri alabiliyorlar.
Gemi adamlarının askerlik işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

Gemi adamlarının ilk erteleme için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk Konsolosluklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için gereken belgeler aşağıdadır:

Donatan veya vekili tarafından düzenlenen ve mahallî makamlarca onaylanmış fiilen gemi adamı olarak çalıştığına dair hizmet akit belgesi, (Bu belgenin, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarınca onaylanması gerekir)

Yabancı ülke kayıtlarına göre denizci kütüğü kayıt sureti, (Denizci kütüğü kaydının, geminin bandırasında bulunduğu yabancı ülkenin veya gemiyi çalıştıran donatan veya vekilinin bulunduğu yabancı ülkelerin ya da bağlama limanının bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınması gerekmektedir)

Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti, (yeterlilik durumu gemi adamı cüzdanına işlenmişse bu belge gerekmemektedir)

Gemi adamı cüzdanı sureti,

Pasaport,

Türk Konsoloslukları gerekli gördükleri takdirde ek bilgi ve belge talep edilebilirler.

İlk erteleme için yukarıda belirtilen belgelerle şahsen Türk Konsolosluklarına başvuran ve başvuruları kabul edilen gemi adamları, gemi adamı statüleri devam ediyorsa müteakip ertelemelerini aynı belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yaptırabilirler.

Ayrıntılı bilgi için www.asal.msb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Dövizle askerlik için ilk taksidimi ödedim ve dövizle askerlik görevimi tamamladım. Kalan ödememi nasıl yapabilirim?

Kalan ödemeler 38 yaşının hitamına kadar Başkonsolosluklardan alacakları ödeme makbuzları ile ödenilebilmektedir.

Dövizle Askerlik müracaatı yapıp da paranın tamamını ödemeden Yurtiçinde 6 aydan fazla kalanlardan daha önce çıkan yasadan faydalanabilecek olanlar borçlarını 10.000 euro ya tamamlayıp askerliği tamamlıyorlar. Önceki yasa kapsamına girmeyenler ise Türkiye’de askerlik yapıp askerlik bittikten sonra o ana kadar yatırmışaskerlik ödemelerini geri alabiliyorlar.
38 yaşını doldurmuş yabancı ülke vatandaşları yeniden Türk vatandaşlığına geçtikleri takdirde ne kadar askerlik ve döviz ödemesi yapmaları gerekiyor?

Yeniden Türk vatandaşlığına geçilmesi halinde 6.000,- Euro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları gibi herhangi bir ödeme yapmadan Türk vatandaşlarının tabi oldukları sürelerde askerlik yapılması da mümkündür.
38 yaşını dolduran kişiler pasaportlarını uzatabilirler mi?

Şahsa özel bir kısıtlamanın bulunmaması durumunda pasaport yaptırmak için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
38 yaşını dolduran kişiler yeni pasaport alabilir mi?

38 yaşını dolduran ya da doldurmayan her Türk vatandaşının pasaport alma hakkı bulunmaktadır.

Konsolosluk Askerlik Erteleme İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular 2017” da bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir