Bregenz Türk Başkonsolosluğu Noter İşlemleri

Tarafından   03/05/2018

Bregenz Türk Başkonsolosluğu Noter İşlemleri için , diğer tüm işlemlerde olduğu gibi e-konsolosluk randevu sisteminden randevu alınması zorunludur. Avusturya Bregenz Konsolosluk vekalet işlemleri , boşanma için vekaletname nasıl verilir? alım satım işlemleri için vekalet düzenleme için gerekli belgeler neler?

Her türlü noterlik işlemleri için vatandaşlar pasaport, kimlik kartı veya mavi kartını yanlarında getirmeleri gerekiyor.

Eğer vekaletname vermek istiyorsanız, vekaletname vermek istediğiniz kişinin adı-soyadı ve T.C.Kimlik numarasını önceden öğrenmeniz işlemlerin hızla yapılması açısından önem arz ediyor.

Boşanma işlemleri için vekaletname nasıl düzenlenir?

Boşanma davaları için vekaletname verecek şahıslar , düzenlenecek vekaletnamelerde avukatın adı soyadı, bağlı bulunduğu baro/vergi dairesi bilgilerini belirtmeleri gerekiyor.

Bunun yanında yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının tenfizi nedeniyle açılacak davalar için verilecek vekaletnamelerde ayrıca yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının apostil tasdikinin yapılması ve sözkonusu kararın 2 adet onaylı tercümesi gerekiyor.

Vekaletname ücreti kaç para?

Vekalet harcı, vekalet türüne ve sayfa sayısına göre değişiklik göstermekte olup harçlar konsolosluk bünyesinde hizmet veren veznelere nakit olarak ödenir. Banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme yapılamıyor.

Vekaletname Düzenletme Başvurusu için öden harç ve masraflar her yıl yeniden belirlenir. 2018 yılı harç ve kağıt bedelleri aşağıda verilmiştir.

HARÇLAR
Özel vekaletname harcı (vekaletnamenin tek bir konuyla ilgili olması halinde) : € 11,50
Genel Vekaletname (vekaletnamenin birden fazla konu ve gayrimenkulle ilgili olması halinde) : € 23,00
DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ
Noter Kağıdı : € 2,44
Vekaletname kağıdı bedeli (her vekaletname sayfası için) : € 9,76
Toplam Masraf : € 32.76

Noter İşlemleri için E-Konsolosluk Randavusu Alma Linki !

Hangi işlemler için vekaletname verilir?

Genel olarak Düzenleme ve Onaylama olmak üzere iki türlü vekaletname vardır. Noterlik Kanunu’nun 89. maddesine göre aşağıdaki vermiş olduğumuz belgelerin ilgili konsolosluğa bizzat gidilerek “Düzenleme” şeklinde yapılması zorunludur:

Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

Gayrimenkul satış vaadi,

Vasiyetname,

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

Vakıf senedi,

Evlenme mukavelesi,

Evlat edinme ve tanıma,

Mirasın taksimi sözleşmesi,

Vekaletname verme işlemleri için gerekli belgeler neler?

Vekaletname için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından cıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart),

Pasaport,

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

Vekil tayin edilecek kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası,

Vekil tayin edilecek kişi avukat ise T.C. kimlik numarası, üyesi olduğu Baro, bağlı olduğu Vergi Dairesi,

Tapu işlemleriyle ilgili vekaletnameler için ilgili taşınmazın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (il, ilçe, mahalle, köyü, sokak, pafta, ada, parsel, mevkii gibi); taşıtlarla ilgili vekaletnameler için aracın ruhsat bilgileri gerekmektedir.

Vekaletnameler hakkındaki bilgiler konularına göre farklılıklar arzedebilmektedir.

Bazı noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Bunların dışında ilgilinin istemesi halinde diğer belgelere de fotoğraf yapıştırılması mümkün olmaktadır. Fotoğraf yapıştırılması zorunlu işlemler aşağıda verilmiştir..

Gayrimenkul alım satım sözleşmeleriyle vekaletnameleri,

Vasiyetname,

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

Gayrimenkul satış vaadi,

Vakıf senedi,

Evlenme mukavelesi,

Evlat edinme,

Tanıma,

Mirasın Taksimi Sözleşmesi,

Vekaletname verirken hangi konulara dikkat edilmeli?

Gayrimenkul alım satım gibi işlemlerde (satış, istimlak, vb.); gayrimenkulün tapu bilgileri,

Araba ile ilgili işlemlerde (satış, devir, vb.); arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca arabayısatın alacak /devralacak kişinin kimlik bilgileri, (Bu bilgiler bilinmiyorsa vekaletnameye “dilediği şahıslara satmaya, devretmeye” şeklinde genel ifade yazılmaktadır.)

Bankalarla ilgili işlemlerde; bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri,

Kiraya verme işlemlerinde; gayrimenkulün adresi,

Telefon işlemlerinde; telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri,

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olması,

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Vekalette varsa adı geçen üçüncü kişinin (satın alacak / devralacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Türkiye’de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olması, fark edilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi,

Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların Başkonsolosluk veya Büyükelçiliklerimizde düzenleyecekleri vekaletnamelerde Mavi Kart (Pembe kart)’larını da hazır bulundurmalarıgerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir