Yurtdışı Konsolosluklarda yapılan evlilikler hakkında sorular 2018

Tarafından   06/20/2017

Yurtdışı Konsolosluklarda yapılan evlilikler hakkında sorular ve cevapları yazının devamında..

Türkiye’de yaşayanlar Konsolosluk nikahı kıydırabilirler mi?

İki Türk vatandaşının Konsolosluklarda evlenmeleri mümkündür. Öncelikle evlenecek şahısların Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünce bu belgenin alt kısmına yurtdışında evlenileceğine dair not düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, eşlerin Türkiye’de bir sağlık kurumundan evlenmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlıklarının olmadığını gösteren sağlık raporu, ikametgah belgeleri, nüfus cüzdanları, pasaportları, üçer adet vesikalık fotoğrafları, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve nikah şahitlerinin (nikah şahitleri de Türk vatandaşı olmalıdır) nüfus cüzdanı fotokopileri de gereklidir. Daha sonra, ilgili Konsoloslukla görüşülerek randevu alınmalıdır.
Yabancı uyruklular Türk Konsolosluklarında evlenebilir mi?

Türk Konsolosluklarında yalnızca Türk vatandaşlarının evlilik işlemleri yapılmaktadır.
Konsolosluk memuru her yerde nikah kıyabilir mi?

Konsolosluk görevlilerinin nikah kıyma yetkisi yalnızca Konsolosluk binası içinde geçerlidir. Konsolosluk binaları dışında gerçekleştireceğiniz nikah işlemleri için ilgili ülke makamlarıyla irtibata geçiniz.
Yabancı ülkede yapılmış ve Türkiye’de tescil edilmiş bir evliliğin sonlandırılması için ne yapmalıyım?

Türkiye’de gerçekleşen boşanmalar evliliğin yapıldığı ülke makamlarına da bildirilmelidir. Evliliğin yapıldığı ülkede verilen boşanma kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerinde tenfiz davası (kararın tanınması) açılması gerekmektedir.
Türkiye’den sınırdışı edilmiş yabancı uyrukluyla evlenebilir miyim?

Evet. Bunun için gerekli belgeler şunlardır:

Sözkonusu yabancı uyrukluyla evleneceğinizi, bunun için kendisini Türkiye’ye davet ettiğinizi, Türkiye’de iaşe ve ibate masraflarını karşılayacağınıza ilişkin noterde huzurunda hazırlanacak taahhütname (bu taahhütnamenin yabancı uyruklunun ülkesindeki Büyükelçiliğimize/Konsolosluğumuza fakslanması, aslının da evleneceğiniz kişiye gönderilmesi gerekmektedir.

Bu aşamadan sonra evleneceğiniz şahıs Büyükelçiliğimize vize başvurusunda bulunmalıdır. Sözkonusu kişi Türkiye’den sınırdışı edildiği için durumu Türkiye’deki ilgili makamlar tarafından araştırılacak, uygun görüldüğü takdirde kendisine vize verilecektir.

Yabancı uyruklu kişinin kendi ülke makamlarından alacağı onaylı Evlenme Ehliyet Belgesi

Yabancı uyruklu kişinin kendi ülke makamlarından alacağı Uluslararası Doğum Belgesi aslı (Formül A)

Konuyla ilgili olarak, ayrıca Türkiye’de evlenmeyi düşündüğünüz yerleşim yerindeki evlendirme memurluğuyla irtibata geçmeniz faydalı olacaktır.
Türkiye’de yaşayanlar Başkonsolosluklarda nikah kıydırabilirler mi?

İki Türk vatandaşının Başkonsolosluklarımızda veya Büyükelçiliklerimizin Konsolosluk Şubelerinde evlenmeleri mümkündür. Öncelikle evlenecek şahısların Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünce bu belgenin alt kısmına yurtdışında evlenileceğine dair not düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, eşlerin Türkiye’de bir sağlık kurumundan evlenmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlıklarının olmadığını gösteren sağlık raporu, ikametgah belgeleri, nüfus cüzdanları, pasaportları, üçer adet vesikalık fotoğrafları, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve nikah şahitlerinin (nikah şahitleri de Türk vatandaşı olmalıdır) nüfus cüzdanı fotokopileri de gereklidir. Daha sonra, ilgili dış temsilciliğimizle görüşülerek randevu alınmalıdır. (Ayrıca Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Arjantin, Şili, ve Avustralya dış temsilciliklerimizde evlendirme yetkisi vermemektedir).
Yabancı uyruklular Türk Başkonsolosluklarında evlenebilir mi?

Dış temsilciliklerimizde yalnızca Türk vatandaşlarının evlilik işlemleri yapılmaktadır (Taraflardan her ikisinin de sadece Türk vatandaşı olması şartı vardır. Ayrıca Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Arjantin, Şili, ve Avustralya dış temsilciliklerimizde evlendirme yetkisi vermemektedir).
Dış temsilcilik memurları her yerde nikah kıyabilir mi?

Dış temsilcilik görevlilerinin nikah kıyma yetkisi yalnızca dış temsilcilik binası içinde geçerlidir. Dış temsilcilik binaları dışında gerçekleştireceğiniz nikah işlemleri için ilgili ülke makamlarıyla irtibata geçiniz.
Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma kararlarının Türkiye`de tanıtılması (tenfiz) işlemi nasıl gerçekleştirilebilir?

Yabancı bir ülkede boşanan bir Türk vatandaşının boşanma işleminin hukuken Türkiye’de de geçerli olabilmesi için yabancı ülke mahkemesinin aldığı boşanma kararının Türk mahkemelerinde de tanınması şarttır. Tanıma işlemi için Türkiye’deki yetkili mahkemede tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tenfiz davası açmak isteyen vatandaşlarımız, davalarının takibi için Türkiye’de baroya kayıtlı bir avukatı yetkilendirebilirler. Yetkilendirme işlemi ilgili dış temsilciliğimizde veya Türkiye’de noterde düzenlenecek vekaletname yoluyla yapılabilmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir