Yurtdışı İşlemleri Hakkında Konsolosluklara Sorulan Sorular Ve Cevapları

Tarafından   06/21/2017

Yurtdışı İşlemleri Hakkında Konsolosluklara Sorulan Sorular Ve Cevapları ; Aklınıza takılan ya da bilmek istediğiniz tüm konular hakkında   ayrıntılı bilgi için bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna başvurabilirsiniz.

Türkiye`den alınmış sürücü belgeleri yurtdışında da geçerli midir?Kesin dönüş yapmadan Türkiye`ye otomobil götürmek mümkün müdür?Yurtdışından Türkiye’ye evcil hayvan getirmek için gereken belgeler nelerdir?Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları adli sicil belgesi alabilir mi?Türkiye`deki SSK primlerimi yurtdışından nasıl ödeyebilirim?

Türkiye`den alınmış sürücü belgeleri yurtdışında hangi süre ve koşullarda geçerlidir?
Bu konudaki ayrıntılı bilgi için İl veya İlçe Trafik Şube Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.
Kesin dönüş yapmadan Türkiye`ye otomobil götürmek mümkün müdür?

Kesin dönüş yapmadan Türkiye’ye araba götürmeniz mümkün değildir.
Yabancı uyruklu gerçek şahısların ülkemizde taşınmaz mal edinimi bakımından karşılıklılık durumuna ilişkin bilgiyi nereden alabilirim?

2644 Sayılı Tapu Kanunun 5444 ve 5782 sayılı kanunlarla değiştirilmiş olan 35. maddesi uyarınca yabancı uyruklu gerçek kişilerin konut veya işyeri olarak kullanmak üzere Türkiye’de taşınmaz edinimi yasal sınırlamalara uyulması yanında vatandaşı oldukları ülke ile ülkemiz arasında hukuksal ve fiili karşılıklılığın bulunması şartına bağlıdır.

Karşılıklılık listeleri ülkelerin mevzuat ve uygulamalardaki değişikliklerine bağlı olarak devamlı güncellenmektedir. Bu konudaki en güncel bilgiler dış temsilciliklerimizden edinilebilir.

Türkiye`deki SSK primlerimi yurtdışından nasıl ödeyebilirim?

Bunun için adınıza bir çalışma belgesi düzenlenmelidir. Bu belge için şahsen Konsolosluğumuza gelebileceğiniz gibi posta yoluyla da başvurabilirsiniz. Çalışma belgesi düzenlenebilmesi için gerekli belgeler aşağıdadır:

Daha önceden çalışmış olduğunuz işyerleri de dahil olmak üzere alacağınız işe başlama ve bitiş tarihleriyle maaş bilginizin yer aldığı antetli kağıda yazılmış ve imzalı işyeri yazısı

Çalışma ve oturma izinlerinizin birer fotokopisi ve varsa asılları

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

Konsolosluğumuza hitaben yazılmış ve talebinizi içeren bir dilekçe

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye’ye gitmeden Türkiye’deki yerel seçimlerde oy kullanabilir mi?

Yurtdışında ikamet eden kişilerin ülkemizdeki yerel seçimlerde oy kullanmaları mümkün değildir.
Yurtdışından Türkiye’ye evcil hayvan getirmek için gereken belgeler nelerdir?

Yurtdışından gelen yolcular beraberlerinde olmak ve veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesiyle, varsa kimlik ve eşkal belgesini ibraz etmek kaydıyla Türkiye’ye toplam 2 adet evcil hayvan (kedi, köpek ve kuş) veya 10 adet akvaryum balığı getirilebilirler.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bir veterinere ve seyahat edeceğiniz havayolu şirketine de danışmanızda fayda bulunmaktadır.
1981-1989 yılları arasında yurtdışında bulunduğuma ve çalıştığıma dair bilgiyi nasıl elde edebilirim?

Sözkonusu bilgiyi pasaportunuzda bulunan ve ilgili ülke makamlarınca verilen çalışma izninde bulabilirsiniz.
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları adli sicil belgesi alabilir mi?

Evet. Bunun için bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluklarına başvurabilirler.

Yurtdışında yasayan şahitler Türkiye’de görülen bir davayla ilgili olarak ifadelerini bulundukları ülkedeki dış temsilciliğimize noter huzurunda yazılı olarak verebilirler mi?

Türkiye’de görülen bir davada (hazırlık soruşturması hariç) şahitlerin ifadesi ancak yargı mercii önünde alınabilmektedir. Şahitlik yapacak kişi veya kişiler yurtdışında bulunuyorsa Türkiye’deki mahkeme (ilgili ülkeyle adli yardımlaşma anlaşması bulunuyorsa) ifadelerin o ülkenin adli makamları tarafından alınarak Türkiye’ye gönderilmesini talep edebilir.
Yabancı bir ülkede eğitim görmek için ne yapmam gerekiyor?

İlgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerinden eğitim vizesi almanız gerekmektedir.
Yurtdışında açıköğretim fakültesinde okumaya devam edebilir miyim?

Bu konuda ayrıntılı bilgi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’yle temasa geçebilirsiniz.
Uluslararası sağlık sigortası bulunan yabancı uyruklular Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?

Bu konuda ayrıntılı bilgi için sigorta şirketinizi veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuyla temasa geçebilirsiniz.
SGK primleri için gerekli olan yurtdışında çalıştığıma ilişkin hizmet belgesini nasıl temin ederim?

Birinci seçeneğe göre, çalıştığınız ülkedeki Başkonsolosluğumuz Konsolosluk Şubesine şahsen veya posta yluyla başvurarak Hizmet Belgesi düzenlenmesi için sunmanız gereken belgelerin neler olduğunun ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun Konsolosluk Harçlarına ilişkin 5 sayılı tarifesi uyarınca yatırılacak harç miktarı ile transfer yönetiminin öğrenilmesi uygun olacaktır. Temsilciliğimiz tarafından talep edilecek olan belgelerin, SGK tarafından tasdik edilmiş örneklerinin veya asılarının temsilciliğimize gönderilmesi gerekmektedir.İkinci seçenekte ise, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyel Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” uyarınca, çalıştığınız işyerinden alınan, hizmet sürelerini gösterir bonservis veya çalışma belgesindeki bilgilerin pasaportunuzdaki bilgilerle (giriş-çıkış süreleri ile) doğrulanması halinde, Başkonsolosluğumuzca “Hizmet Belgesi” düzenlenmesine gerek kalmadan, doğrudan borçlanma işlemi yapacak olan SGK İl Müdürlüklerine başvurmanız da mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir