Vekaletname-Noter İşlemleri için Konsololsuk Randevu Alma

Tarafından   06/16/2017

Vekaletname-Noter işlemleri için Konsololsuk Randevu Alma . Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları , Türkiye’deki  alım satım , devir ,tapu  işlemleri ,  boşanma yahut diğer mahke başvuruları ,başkasına ait araçla yurtdışına çıkmak , iş ortaklığı , doğalgaz ,su ,elektirik aboneliği açtırmak bir çok benzeri işlemi yaptırmak için bulundukları ülkelerdeki dış temsilciliklerin noter  bölümünden vekaletname çıkartabilirler.

Konsoloslukta vekaletname çıkartılırken ,ilgili memura vekaletnameyi nerede ve ne amaçla kullanılacağı kesinlikle belirtilmelidir.Vekaletname düzenlendikden sonra mutlaka dikkatlice okuması ve  sonra imzalanması hukuki açıdan faydalı olacaktır.

Konsolosluk noter işlemleri için vatandaşların, merkezi konsololuk randevu sistemi üzerinden uygun tarih ve saat aralığına ,TC kimlik numarası ve kimlik bilgilerini girerek randevu alması gerekiyor.

NOTER İŞLEMLERİ İÇİN KONSOLOSLUK RANDEVUSU ALMA LİNKİ

Noterlik hizmetleri, ancak  Konsolosluk binası içinde yerine getirilebilir. Zorunlu hallerde, (tutukluluk, yatalak hasta olma vb) ev sahibi ülkenin de yasal düzenlemeleri dikkate alınarak, Konsolosluk alanı dışında da bu hizmetler yerine getirilebilir.

Vekaletname Düzenletme Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
İmza-Mühür Tasdiki Başvurusu
Yabancı Makamlardan Alınan Belgenin İmza-Mühür Tasdiki Posta ile başvurabilirsiniz.
Yeminli Tercümanın İmza-Mühür Tasdiki Posta ile başvurabilirsiniz.
Suret Tarzında Belge Düzenletme Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
Sözleşme Düzenletme Başvurus Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
Vekaletname nedir ve nasıl cıkarılır ?

Örneği temin edilen vekaletname hazırlanıp sağ üst köşesine vesikalık fotoğraf yapıştırıldıktan sonra yerel herhangi bir Noterin huzurunda imzalanabilir. (Noterler belgenin anılan şahıs tarafından imzalandığına onay verdiklerinden, vekaletnamenin içeriğinin Türkçe olması sorun teşkil etmeyecektir.)

Taşınmaz mallarla ilgili vekâletnamelerde taşınmaz malın bulunduğu yer, niteliği, mümkünse ada, pafta, parsel veya kayıt tarih ve numarası belirtilmelidir. Bu bakımdan, bu bilgilerin vekâletname hazırlanmadan önce derlenmesinde yarar vardır. Ayrıca, işin niteliği, vekilin adı ve soyadı ile doğum tarihi ve baba adı gibi hususları kapsayan bilgilerin zamanında sağlanması vekâletnamenin usulüne uygun olarak kaleme alınmasını kolaylaştırmaktadır.

Bir kişinin yabancı ülke noterinde verdiği vekaletname Türkiye’de geçerli midir?

Yabancı ülke noterince düzenlenen vekaletname için o ülkedeki apostil makamından apostil şerhi alınmalıdır. Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı hukuka göre kurulmuş şirketleri temsilen vekaletname düzenlenememektedir. Düzenleme şeklindeki vekaletnameler ise yalnızca T.C. temsilciliklerinde düzenlenebilir. Yabancı ülkelerdeki noterlerde yalnızca onaylama şeklindeki vekaletnameler düzenlenebilmektedir.

Vekaletname işlemlerinde örnek bir metin Türkiye’deki bir noterden/avukattan temin edilebileceği gibi, Sanal Konsolosluk Form Bankası-Vekaletname bölümünden de alınabilir.

Eğer fotoğraf yapıştırmış iseniz, fotoğrafın Noter’e mühürlettirilmesi tavsiye olunur.

Aşağıdaki konularda hazırlanacak vekaletnamelerin geçerli olabilmesi için özellikle şu ayrıntılara metinde yer verilmesi gerekmektedir:

Gayrimenkulle ilgili işlemler (satış, istimlak, vb.): Gayrimenkulün tapu bilgileri

Araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.): Arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca, arabayı satın alacak kişinin Madde 3’te belirtildiği şekliyle kimlik bilgileri.

Bankalarla ilgili işlemler: Bankanın adı, şubesi, varsa hesap numaranız

Miras intikal, taksim, satış: Murisin adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri.

Kiraya verme: Evin/işyerinin adresi

Telefon işlemleri: Telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri

Bu bilgiler ile vekaletname hazırlandıktan sonra vekaleti veren kişinin, okuyup kontrol etmesi ve vekaletnamenin istek doğrultusunda hazırlanmış olduğuna kanaat getirildikten sonra imzalaması istenir.


Vekaletname kontrol edilirken neler dikkat edilmeli?

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olmasına

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına

Vekalette var ise adı geçen üçüncü kişinin (satın/devir alacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına

Türkiye’de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış olmasına, detaylarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Vekaletname okunup imzalandıktan sonra farkedilen yanlışlıklardan temsilcilik yetkilisi sorumlu değildir.

Gerekli Belgeler :

Nüfus cüzdanı

2 (iki) adet vesikalık, önden çekilmiş fotoğraf

Vekil edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekaletname verilecek kişi avukat ise bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekalete yazılması gerekmektedir.)

Yurt dışı adres ve telefon numaraları

Vekaletname-Noter İşlemleri için Konsololsuk Randevu Alma” da bir yorum

  1. mehmet celebi

    Roterdam Tc konsoloslugundan Randevu alamiyorum noter icin yardimci olabilirmisiniz tessekkur ederim yardimlariniz icin

    1. ekonsolos Gönderi yazarı

      Konsolosluk için randevu yalnızca interent üzerinden ve Çağrı merkezinden alınır.Kolaylıklar diliyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir