Türk Varandaşlığı Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız 2018

Tarafından   09/20/2017

Türk Varandaşlığı Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunununa 12/B Maddesinin Uygulanması ile İlgili Duyuru (05.06.2017)

​5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun değişik 12’nci maddesinin (b) bendine göre istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanılması konusunda yapılan değişiklik ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinde Bakanlar Kurulunun 12/12/2016 tarihli ve 2016/9601 sayılı ve 13/03/2017 tarihli ve 2017/10008 sayılı kararları ile yapılan yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ön başvuru formu hazırlanmış olup, Dışişleri Bakanlığı, Valilikler ve Yetkili Bakanlık/Kurumlara(*) iletilmiştir.

Buna göre;

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendi kapsamında istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunacak yabancının;
Turkuaz Kart sahibi olması ya da 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izninin bulunması,
Ön Başvuru Formunu eksiksiz doldurmuş olması,
Talep edilen maddede yazılı hususların gerçekleştiğini kanıtlayacak belgeleri ön başvuru formuna eklemesi
ve Valilikler (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri), dış temsilciliklerimiz ya da Genel Müdürlüğümüze, bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile başvuru sahibinin vekili tarafından başvuruda bulunması halinde;

Başvuru makamlarınca ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, ön başvuru formu ve ekindeki belgeler Genel Müdürlüğümüze e-Vatandaşlık Sistemine giriş yapılmadan Genel Müdürlüğümüze iletilir.

Genel Müdürlüğümüzce ön başvuru formu ve ekindeki belgeler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma(*) gönderilir.

Yetkili Bakanlık/Kurumca(*) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartların yerine getirilip getirilmediği tespit edilir. Sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilir.

Yetkili Bakanlık/Kurumca(*) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirdiği tespit edilen yabancı ve ailesi hakkında yerleşim yerinin bulunduğu il müdürlüğü/dış temsilcilikten, Kanunun 12’nci maddesine göre müracaat alınarak Yönetmeliğin 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyasının oluşturularak Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir.

İl müdürlüğü/dış temsilcilikten gelen vatandaşlık dosyası üzerine, Genel Müdürlükçe gerekli işlemler yapılarak millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Başvuru sonucu il müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilir.

Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartların kaybedildiğinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe bu kişinin Türk vatandaşlığının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 31’inci maddesi uyarınca iptal edilmesi için gerekli iş ve işlemler yapılır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

* Yetkili Bakanlık/Kurum: Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve başvuru sahibinin aranan şartları taşınıp taşınmadığını tespit edecek bakanlık/kurumu ifade eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir