Türk Konsoloslukları Yurtdışında Vatandaşlara Hangi Konularda Yardımcı Olur?

Tarafından   08/20/2017

Türk Konsoloslukları Yurtdışında Vatandaşlara Hangi Konularda Yardımcı Olur? Yurt dışı seyehatında bulunan vatandaşlarımızın her türlü yardımına Yurtdışında ki Büyükelçilikler, Türk Konsoloslukları ve Dış Temsilciliklerimiz yetişmektedir. Dışişleri Bakanlığı Türk Vatandaşlarının yurtdışına çıkışları ve yurtdışında ihtiyaç duymaları halinde konsolosluklardan nasıl yararlanacakları konusunda bir rehber hazırlamış olup bu rehberden alınan ilgili bölümler aşağıda verilmiştir.

KİME YARDIM EDEBİLİRİZ?

Yurt dışında bulunan Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımız,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve
Talep edilmesi ve yerel yasaların izin vermesi hâlinde Türk vatandaşlığının yanı sıra başka ülke veya ülkelerin vatandaşlığına sahip kişilere de yardım edebilirler.

NASIL BİR DESTEK SAĞLARIZ?

Olağanüstü durumlarla karşılaştığınızda 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezimizi (ABD ve Kanada’dan +1 888 656 76 56, diğer ülkelerden +90 312 292 29 29) arayabilirsiniz.

Konsolosluk Çağrı Merkezimiz tarafınıza gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi anında yapabilmektedir. Sorununuzun takip gerektirdiği hâllerde, konu Konsolosluk Çağrı Merkezimiz tarafından yine anında en yakın dış temsilciliğimiz ve Bakanlık ilgili biriminin dikkatine sunulmaktadır. Bu bilgiyi alan temsilcilik/birim derhal devreye girecek ve tarafınızla doğrudan temasa geçecektir.

Yurt dışında pasaportunuzu kaybetmeniz ya da çaldırmanız hâlinde Türkiye’ye dönüş için geçerli olmak üzere size geçici pasaport düzenleyebiliriz.

Karşılaştığınız olağandışı durumla alakalı olarak yardım veya destek talebinde bulunmanız hâlinde, yerel makamlarla ve/veya Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişiminize yardımcı olabiliriz.

Yurt dışında yerel makamlarca hürriyetinizin kısıtlanması (gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme) gibi durumlarda, talep etmeniz hâlinde, sizinle en kısa sürede görüşebilmek/temasa geçebilmek için gerekli girişimlerde bulunuruz.

Yurt dışında karşılaştığınız olağandışı durum ve/veya yerel makamlarca hürriyetinizin kısıtlanması (gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme) hakkında, talep etmeniz hâlinde, yakınlarınız ya da akrabalarınızla temasa geçeriz.

Çocuk kaçırma olaylarında, akrabaların yurt dışında vefatı durumunda ve kayıp kişilerin bulunması amacıyla yerel makamlar nezdinde girişimler yaparız. Ülkemizde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm hâlinde gerekli takibi yaparız.

Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş, ayaklanma, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması ve güvenlik durumunun bunu gerektirmesi hâlinde Türk vatandaşlarının ülkeden çıkartılmaları için gerekli tedbirleri alırız.

Seyahat ettiğiniz ülkede maddi açıdan zor duruma düşmeniz hâlinde yakınlarınızın size para transfer etmesine yardımcı olabiliriz.

Seyahat ettiğiniz ülkedeki yerel avukatlar, hastaneler, doktorlar, yeminli tercümanlar gibi gerekli olabilecek kişi ve kurumların iletişim bilgilerini size verebiliriz.

NE YAPAMAYIZ?

Geçerli vizenizin olmaması ve/veya geçerli bir pasaporta sahip bulunmamanız durumunda sizin yabancı bir ülkeye girişinizi sağlayamayız.

Yabancı ülkelerin sınır kabul, göç ve ikamet politikalarına karışamayız.

Olağan konsolosluk hizmetlerimizde (pasaport, nüfus, noterlik, vatandaşlık, askerlik, evlilik kaydı vb.) mevzuatımızda yer almayan uygulama yapamayız.

Şahsi anlaşmazlıklarda (mülkiyet, işçi-işveren anlaşmazlıkları, ticari ihtilaflar vb.) taraflardan biri lehine devreye giremeyiz.

Dış temsilciliklerimizde yerel mevzuat ve uygulamalar hakkında size yönlendirmede bulunabiliriz, ancak size doğrudan hukuki danışmanlık hizmeti veremeyiz.

Sizin adınıza avukat tutup doğrudan dava takibi yapamayız. Buna karşın, size yardımcı olabilecek kişilerin (örneğin avukat ya da tercüman) iletişim bilgilerini size verebiliriz.

Suçun araştırılması sürecine dahil olamayız.

Kayıp kişileri fiilen arayamayız.

Sizi hapisten çıkartamayız. Ancak hakkınızdaki adli süreçle ilgili olarak şikayetleriniz varsa bunları yerel makamların dikkatine getiririz.

Adli sürece yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde müdahale edemeyiz. Ancak, hakkınızdaki dava sürecini yerel makamlar kanalıyla yakından takip ederiz.

Hapishanelerde, bulunduğunuz ülke vatandaşlarına sağlanandan daha iyi koşullarda kalmanıza yardımcı olamayız. Buna karşın, talebiniz hâlinde hapishanede dini koşullara uygun yemek çıkartılması ve dini vecibelerin yerine getirilmesi için gereken asgari koşulların sağlanması konularında devreye girebilir; hapishane şartlarının uluslararası standartların altında bulunduğu hâllerde yerel idare ile temasa geçerek bunlara dikkat çekebiliriz. Talep etmeniz ve yerel/fiziki koşulların elvermesi hâlinde, hapishanede sizinle yüz yüze ve/veya telefonla konsolosluk görüşmesi yaparız.

Mahkûmiyetinizi tamamlamanızı müteakip hakkınızda yerel mahkemece verilmiş sınır dışı kararı varsa bunu engelleyemeyiz. Cezai ya da idari yargılama sürecine müdahil olamayız.

Borçlarınızı veya faturalarınızı ödeyemeyiz. Size borç para verebileceğimiz bir kamu kaynağı bulunmamaktadır.

Size yabancı ülkede iş bulamayız. Sizin adınıza iş anlaşmaları yapamayız.

Sizin için seyahat planlaması yapamayız.

Size özel işlerinizin takibinde yardımcı olamayız. Bankada hesap açılması, cep telefonu hattı alınması vb. özel isleriniz için dış temsilciliklerimizden bir görevlinin size eşlik etmesini sağlayamayız.

Hastanelerde, bulunduğunuz ülke vatandaşlarına sağlanandan daha iyi bir sağlık hizmeti almanıza yardımcı olamayız.

Reşit yaştaki çocuklarınız ve/veya yakınlarınız hakkındaki şahsi bilgileri onların izni olmadan sizinle paylaşamayız.

Adınıza öğrenci yurtlarında kalmak için başvuruda bulunamaz, ev sahipleriyle kira kontratı imzalayamayız.

İLKELERİMİZ
Size yardım sağlarken;

Nazik, yardımsever ve profesyonel olmaya;

Konsoloslukla ilgili soruları, sorunun niteliğine bağlı olarak, şahsen, telefonda, posta ya da e-posta yoluyla en kısa sürede, en anlaşılır biçimde ve mevzuatımız çerçevesinde yanıtlamaya;

Mevzuatımız, yerel mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hangi konularda size yardımcı olabileceğimizi, baştan açık ve net bir şekilde anlatmaya;

Mesai saatleri içinde ve dışında karşılaşabileceğiniz ve acil yardım gerektiren durumlarda devreye girmeye;

Şahsi bilgilerinizi gizli tutmaya;

İstisnasız tüm Türk vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaya;

Konsolosluk hizmetleri ve desteğini önyargısız olarak sunmaya;

Konsolosluk hizmetlerinin kalite ve etkinliğini Devletimizin imkânları çerçevesinde artırmaya çalışmaya;

Konsolosluk hizmeti sunulan binalarımızın fiziki koşullarını Devletimizin imkânları çerçevesinde iyileştirmeye çalışmaya;

Tarafınızdan bizlere çeşitli kanallardan iletilen yapıcı eleştirileri dikkate almaya;

Şikâyetlere profesyonelce ve adilane yaklaşmaya;

özen gösteririz.

SİZDEN NE BEKLİYORUZ?

Dış temsilciliklerimizde görevli personelimizin size karşı nazik, yardımsever ve profesyonel şekilde davranması zorunlu iken, sizlerin de dış temsilciliklerimizde görevli personelimizle temaslarınızda nezaket kuralları içinde hareket etmenizi;

Konsolosluk desteğinin kamu kaynakları kullanılarak ve emek sarf edilerek gerçekleştirildiğini unutmamanızı;

Gittiğiniz ülkenin kanun ve uygulamalarına riayet etmenizi;

Gereksiz risklere atılmamanızı;

Turist olarak gittiğiniz ülkelerde yasadışı/kaçak çalışmamanızı;

Yurt dışında bulunduğunuz süre zarfında pasaport ve paranıza sahip çıkmanızı;

Gittiğiniz yabancı ülkenin güvenlik durumunu önceden araştırmanızı ve Bakanlığımızca yayımlanmış olan seyahat uyarılarını dikkate almanızı;

Güvenlik riski bulunan ülkelere seyahat ettiğinizde, gerektiğinde size ulaşılabilmesi ve yardım sağlanabilmesi amacıyla, kimlik ve irtibat bilgilerinizi en yakın dış temsilciliğimize mektup, faks veya e-postayla iletmenizi;

Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş ve doğal afet gibi olağanüstü gelişmelerin yaşanması hâlinde, gerektiğinde size ulaşılabilmesi ve yardım sağlanabilmesi amacıyla, Bakanlığımız duyuru ve açıklamalarını takip etmenizi, kimlik ve irtibat bilgilerinizi en yakın dış temsilciliğimize mektup, faks veya e-postayla iletmenizi;

Gerektiğinde bulunduğunuz ülkenin yerel makamlarından güvenliğiniz konusunda tavsiye almanızı ve bu tavsiyelere uymanızı bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir