Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Vize işlemleri

Tarafından   08/19/2017

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Vize işlemleri . Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Adres telefon ve iletişim bilgileri.Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu vize işlemleri.

Sayın Ziyaretçilerimiz!

Rusya Federasyonu, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik adı geçen 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’nın yürürlüğünü kısmen durdurmaktadır.

Yürürlükteki Rusya mevzuatı uyarınca bu tarihten itibaren söz konusu vatandaşlar, Rusya Federasyonu diplomatik yada konsolosluk temsilciliklerinin birinde Rus vizesini almalıdırlar.

Söz konusu tedbir, Rusya Federasyonu hudutları dahilinde geçici ikamet izni veya daimi ikamet izni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, özel ve hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu hudutları dahilinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine çalışmaya gönderilen geçerli özel ve hizmet pasaportu sahipleri ile özel, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi olan aile fertleri, gemi jurnali veya onun ekstresine istinaden giriş yapmak sureti ile gemici cüzdanı sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Rusya Federasyonu’nda kalış süresince kimliğini kaybetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti diplomatik veya konsolosluk temsilciliğinde seyahat belgesi veya geçici pasaportu temin etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmayacaktır.

Rusya vizesinin alınması için Vize Merkezine müracaat etmeniz önerilmektedir.

İstanbul Vize merkezinin adresi: İletişim  http://www.vfsglobal.com/Russia/Turkey/

Tel: 0 212 373 58 24

Vize merkezlerinde ziyaretçiler elektronik randevu, bunun yansıra «canlı sıra» şeklinde kabul edilmektedir.  Eğer başvuru sahibi Vize Merkezine randevu almadan başvuruda bulunmak için gelmiş ise Vize merkezi çalışanları başvuru kabulünü randevulu başvuru sahiplerinin işlemleri bittikten sonra yapacaktırlar.  

Vize merkezi Rusya Federasyonuna giriş yapmak amacı ile vize başvurusu yapan vatandaşların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, vize düzenlenmesindeki prosedürlerin hızlandırılması ve basitleştirilmesi, vize müracaatı yapanlar için maksimum konforlu şartların oluşturulması amacı ile açılmıştır.

Türkiye’de İstanbul’un dışında aynı zamanda Ankara, Antalya ve Trabzon şehirlerinde de vize merkezleri çalışmaktadır.

Vize merkezleri gerçek kişilerden ve çeşitli şirketler ve teşkilatlardan (buna dahil olarak tur acenteliklerinden), konsolosluk harçları da dahil olmak üzere, vize düzenlenmesi ile ilgili belgeleri teslim almak, işlemek ve Rusya Federasyonu diplomatik temsilcilikler ve konsolosluk kurumlarına teslim etmek, aynı zamanda hazırlanmış olan vizeleri ile birlikte kendilerine pasaportları teslim etmek üzere özel olarak yetkilendirilmiştir. Vize merkezleri çalışanları vize anketlerinin doldurulması, vizenin alınması için gerekli evrak paketi, vizenin alınış şekli ve süresi v.s. ile ilgili konularda vize müracaatı yapanlara danışmanlık hizmetleri sunar.

Vizenin verilmesi veya reddi ile ilgili nihai karar doğrudan Rusya Diplomatik Temsilcilikleri veya Konsolosluk Kurumları tarafından alınır.

Yabancı vatandaş, eğer kendisi veya yakın akrabası içi vize müracaatında bulunuyor ise, doğrudan Rusya diplomatik temsilciliklerine veya konsolosluk kurumlarına evraklarını sunma hakkına sahiptir, fakat bu müracaatını ancak ön kayıt yaptırdıktan sonra gerçekleştirebilir. Bunun yanı sıra, vize merkezleri dışında, diplomatik temsilcilikler ve konsolosluk kurumları bulundukları ülkedeki dış temsilciliklerin, buna dahil olarak Rusya Federasyonundaki yabancı ülke diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluk kurumları çalışanları, aynı zamanda Rusya devlet organları davetiyelerine istinaden Rusya Federasyonuna gönderilen resmi heyet üyelerinin vize düzenlenmesi müracaatı ile ilgili belgelerini de kabul etmektedir.

Kendi elemanları ve müşterileri için (bunların Rusya’ya giriş amaçlarına bakılmaksızın) Rusya vizesi almak isteyen şirketler ve teşkilatlar, buna dahil olarak tur acentelikleri ve diğer aracı firmalar, Rusya vizesinin düzenlenmesi konularında yalnız vize merkezlerine başvurmalıdır.

Sunduğu hizmetler karşılığında Vize merkezi tümüyle kendi emrinde kalan 35 ABD doları tutarında bir fiks servis harcı almaktadır. Bu tutar vize tipine, bir defalık veya müteaddit defalık olmasına, kalış süresine veya vize süresine bağlı olmaksızın, değişmeden kalmaktadır. Ödeme nakit, kredi kartı, banka havalesi ile yapılabilir. Vize verilişinin reddedilmesi durumunda, vize için müracaat edenin servis harcı kendisine iade edilir. Servis harcı Baş konsolosluğa havale edilen konsolosluk harcı ile karıştırılmamalıdır.

Vize merkezi çalışmaları ile ilgili şikayetlerinizin bulunması durumunda (örneğin : düşük hizmet seviyesi, uzun süre kuyrukta bekleme, personelin nazik olmayan tutumu v.s.) veya çalışmaların iyileştirilmesi ile ilgili herhangi bir teklifiniz var ise, bunları Istanbul Başkonsolosluğunun visavitr@rambler.ru.  E-mail adresine gönderebilirsiniz. Sizin ricanız mutlaka incelenerek size kapsamlı cevap verilecektir.Başkonsoloslukta Rusya vizesi başvurusu için ziyaretçi kabulü sadece randevu sistemi ile yapılmaktadır.

Başkonsolosluğa vize müracaatı zamanı Rusya Federasyonu Dış işleri Bakanlığının konsolosluk bölümünün https://visa.kdmid.ru web sayfasından elektronik vize anketi doldurmanız gerekmektedir. Anketi doldurduktan sonra çıktısını almalısınız.

Başkonsoloslukta sadece yukarıda belirtilmiş web sayfasından doldurulmuş anketler kabul edilmektedir. Anket üzerinde yapıştırılmış fotoğrafınız ve  şahsın bizzat kendisine ait imzasının bulunması zorunludur. Ankette belirtilmiş tüm bilgiler doğru ve yasal olmalıdır. Tüm yanlış belirtilmiş bilgiler vize reddine, verilmiş vizenin iptaline ve bunun yansıra Rusya Federasyonu anayasasında öngörülmüş yasalarca diğer tedbirler uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilmiş site haricinde doldurulmuş vize anketleri kabul edilmeyecektir!

Kabul saati:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe , Cuma saat 08:30’dan 11:30’a kadar

Evrak teslimatı saat 14:00’dan 15:00’a  kadar

Uluslararası anlaşmaya istinaden Rusya Federasyonu vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşılıklı seyahatleri hakkında şartlar.

Vize gidiş amacına uygun olmalıdır:

Turistik amaçlı vize diğer ülke vatandaşlarına ve vatandaşlığı olmayan vatandaşlara kısa süreli turistik ziyaret yapma hakkı verir (kültürel etkinliklere katılma, turistik gezi, görülmeye değer yerlerin ziyaret etmeleri için).

Tur operatörlüğü faaliyeti gösteren yabancı turisti karşılayacağına dair Rusya teşkilatının kabul onay belgesine istinaden verilir.

Turistik vize ile Rusya Federasyonunda maksimum kalma süresi 30 gündür.

Aynı zamanda kısa süreli iş görüşmelerine, sergilere, açık arttırmalara, aynı zamanda tıbbi konsültasyonlara ve incelemelere iştirak etmek üzere ülkeye giriş imkanı verilir. Bu durumda yabancı turistin kabul edilmesi ile ilgili “Seyahat amacı” satırında “amaçlı turistik gezi” olduğu belirtilir, vize ise turistik giriş belgesinde belirtilen süreye uygun olarak (maksimum 30 gün için) etkinliğin düzenlenmesi için gerekli olan gün sayısına göre verilir.

Turistik vize ya bir girişli yada iki girişli Rusya’ya giriş hakkı sağlar.

İki girişli vize  -Yabancı vatandaşa Rusya’da kaldığı süre içerisinde Rusya’ya komşu olan ülkelerin ziyareti (yakınında bulunan ülkeler (BDT, Baltık ülkeleri gibi) veya bu ülkelerden (örneğin Çin, Moğolistan’dan) dönüşte Rusya topraklarında geçmesi öngörülmüş ise, iki girişli turistik vize verilir. Bu esnada güzergah, tur operatörünün turistik hizmet sunumu anlaşmasında değil, turistik belgede belirtilmelidir (veya kendisini kabul eden Rus teşkilatı tarafından düzenlenen belgede teyit edilmelidir).

Ticari vize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, diğer ülke vatandaşlarına ve vatandaşlığı olmayan  vatandaşlara Rusya Federasyonuna iş seyahati(müzakerelerde bulunma, seminere, konferansa katılma, iş ortakları ile görüşme düzenleme amacı ile) giriş yapmak isteyen yabancı vatandaşlara verilir.

Rusya Federasyonu Federal Göç Şubesi (FMS Rossii), Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı (MID Rossii)   tarafından düzenlenen davetiyeye veya teşkilatın yazılı müracaatına istinaden verilir. (Eğer iki devlet arasında karşılıklı anlaşmada öngörülmüş ise )

90 günlük geçerlilik süresi olan tek girişli veya iki girişli veya (Rusya Federasyonunun uluslararası anlaşmaları ile aksi öngörülmemiş ise)   1 yıl süreli çok girişli kullanılmak üzere vizeler verilir .

Şu hususlara dikkat edeniz! Çok girişli ticari vize ile Rusya Federasyonu topraklarında kalma süresi her 180 günde 90 günü geçemez.

Hümaniter vize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, diğer ülke vatandaşlarına ve vatandaşlığı olmayan vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarına bilimsel, kültürel ve kamu-siyasal ilişkilerin düzenlenmesi, yenilenmesi ve sağlamlaştırılması, spor, dini ve hayır işlerinin yerine getirilmesi, aynı zamanda Hümaniter yardımın yapılması için giriş yapan yabancı vatandaşlara verilir.

Bu tür bir vize Rusya Federasyonu kanununa uygun olarak  Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı (MID Rossii) kararına dayanılarak, Rusya Federasyonu Federal Göç Şubesi (FMS Rossii) tarafından düzenlenen davetiyeye istinaden verilir.

Hümanitar vize 90 gün geçerliliği olan bir girişli veya iki girişli veya (Rusya Federasyonu uluslar arası anlaşması ile başka şekilde öngörülmemiş ise), 1(bir) yıl süreli çok girişli olarak verilebilir.

Şu hususlara dikkat edeniz! Çok girişli normal hümaniter vize ile Rusya Federasyonu topraklarında kalma süresi her 180 günde 90 günü geçemez

Özel ziyaret vizesi (Turkiye), diğer ülke ve diğer ülke vatandaşlarına Rusya Federasyonuna misafir olarak giriş yapmayı sağlar:

  1. Rusya Federasyonu Federal Göç şubesi (FMS Rusya) bu vize Rusya Federasyonu vatandaşı veya Rusya Federasyonunda oturma izni alan yabancı vatandaşın veya tüzel kişinin talebi üzerine, Rusya Federasyonu kanunlarına uygun şekilde düzenlenen davetiyeye dayanılarak, misafir ziyaretinde bulunmak amacı ile Rusya Federasyonuna giriş yapmak isteyen yabancı vatandaşlara verilir;
  2. Konsolosluk Kurumu yöneticisi adına Rusya Federasyonu vatandaşı tarafından sunulan Rusya Federasyonuna aile fertleri, yabancı vatandaşlar olan eş veya reşit olmayan çocukları ile giriş yapmak için sunulan yazılı beyan;

Özel ziyaret vizesi ayrıca bu sebepten dolayı ekstradan tedavi görmesi gerektiğinde veya yakınının ağır hastalığı bulunduğunda veya ölümü nedeniyle Rusya Federasyonuna giriş yapması gereken yabancı vatandaşa, ekstre tedavi görmesi gerektiğini veya yakının ağır hastalığı veya ölümünü tasdik eden evrakların bulunması halinde, yabancı vatandaşa verilebilir.

Özel ziyaret vizesi bir girişli veya iki girişli , 90 gün süreli verilebilir.

Bazı durumlarda

Ekstra olarak tedavi görmek, veya yakın akrabasının ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle Rusya Federasyonuna giriş yapması gereken yabancı vatandaşın yazılı müracaat üzerine Rusya Federasyonu elçisinin veya Rusya Federasyonu baş konsolosunun kararı ile kendisine özel ziyaret vizesi verilebilir.

Dilekçeye şunlar eklenmelidir:

  • acil sağlık yardımı, acilen hastaneye yatırma veya acilen incelemeye alınması, veya ziyaret edilecek kişinin devamlı bakıma ihtiyacı olduğunu gösteren Rus sağlık kurumunun resmi antetli kağıdına basılan (mühür ile tasdik edilmiş olan) yazılı teyidi;
  • veya vatandaşın vefatı ile ilgili belge – vize için müracaat eden kişinin yakın akrabası ( yakın akrabaları olarak eş, çocuklar, ebeveynler, buna dahil olarak eşlerden birinin eşlik eden kişi olması durumunda, erkeğin veya kadının ebeveynleri, erkek ve kız kardeşleri kabul edilir);
  • iletişim kurumunun yetkilisi tarafından tasdik edilen, vatandaşın vefatını bildiren uluslararası telgraf ;
  • vize için müracaat eden kişi ile ziyaret edilecek kişinin veya vize için müracaat eden kişi ile vefat eden kişinin yakın akraba olduklarını gösteren evrak.

Çalısma vizesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, diğer ülke vatandaşlarına ve  vatandaşlığı olmayan vatandaşlara Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak Rusya Federasyonu Federal Göç Şubesi (FMS Rossii) tarafından düzenlenen veya Federal Göç Şubesi tarafından uzatılma imkanı bulunan davetiyeye istinaden çalışma amacı ile Rusya Federasyonuna giriş yapa bilmesi için verilir.

Bu vizenin uzatılma dayanağı Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak akdedilen ve işlerin yerine getirilmesi ile ilgili olan iş veya resmi-iş anlaşmasıdır.

Çalışma vizesi (yüksek kalifiye uzmanlar için verilen vizeler hariç) 90 güne kadar süresi olan bir girişli vizelerdir.

Öğrenci vizesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, diğer ülke vatandaşlarına ve vatandaşlığı olmayan vatandaşlara Rusya eğitim kurumunun müracaatı ile Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak Rusya Federasyonu Federal Göç Şubesince (FMS Rossii) tarafından düzenlenen davetiyeye veya Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı (MID Rossii) tarafından alınan karara dayanılarak Rusya Federasyonuna eğitim görmek amacıyla giriş yapmak için verilir.

Eğitim vizesi 90 gün süreli bir girişli veya iki girişli verilir.

Sonraki vize süresi uzatımı, bir sonraki her bir uzatım için 1 yılı geçmeyecek şekilde, Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak imzalanan eğitim anlaşması süresi içerisinde, çok girişli vize verilmek suretiyle, yabancı vatandaşın ikamet ettiği ve kayıt edildiği Rusya Federal Göç Şubesince yapılır.

Bir girişli Transit vize, diğer ülke ve diğer ülke vatandaşlarına10 günlük süre için (karayolu taşıtı veya tren ile) veya 3 günlük süreyle (uçak ile) Rusya Federasyonu topraklarından transit olarak geçmek isteyen Rusya Federasyonundan çıkışı için yolcu biletlerinin, güzergah üzerinde gideceği ülke veya varış ülkesi için geçerli vizenin bulunması, veya bu ülke pasaportunun olması durumunda verilir.

Rusya Federasyonu topraklarından varacağı ülkeye kadar binek otomobil veya yük aracı ile yolculuk yapan yabancı vatandaşa en kısa güzergah üzerinden geçiş yapabilmesi için gerekli olan süre kadar transit vize verilir (fakat bu süre 10 günü geçemez). Bu durumda vize süresi günde(24 saat içerisinde) tahmini olarak aracın 500 km geçeceği hesaplanarak verilir.

İki girişli transit vizenin süresi bir ayı geçemez. Eğer yabancı vatandaşın Rusya’dan transit geçerek üçüncü bir ülkeye gitmesi, sonra da Rusya’dan bir ayı geçebilecek sürede geri dönmesi gerektiğinde, bir girişli transit vize almalı, ikinci transit vizeyi ise yabancı vatandaşın ilk gittiği ülkedeki Rus konsolosluğundan almalıdır. Rusya Federasyonu topraklarından iniş yapmadan havayolu ile geçen yabancı turistin transit vize almasına gerek yoktur. 

Uluslararası havayolları ile Rusya Federasyonunu topraklarındaki aynı havalimanına iniş yaparak başka bir uçağa aktarma yapan yabancı vatandaş (bu havalimanında transit bölgenin bulunması halinde) ve varış yeri ülkesine giriş yapması için gerekli şekilde düzenlenen belgelerinin ve uçuş tarihini tasdik eden uçak biletlerinin bulunması halinde, aktarma yapılan Rusya’daki havalimanında geliş tarihinden 24 saat süreyle transit vizeye ihtiyaç duyulmaz.

Transit bölgeden çıkılması durumunda transit vizenin alınması şarttır.

Bu hususa dikkat ediniz! Rusya Federasyonu ile Beyaz Rusya ve Kazakistan arasında Gümrük birliği anlaşması yürürlüğe girmesinden sonra bu ülkeler arasındaki tüm uçuşlar iç uçuşlar olarak kabul edilecek.  Böylece, sınır ve pasaport kontrolü ülkelerden yalnızca birinde yapılmalıdır. Bu nedenle, Beyaz Rusya ve Kazakistan’a seyahat eden yolcular Rusya üzerinden aktarmalı geçtikleri zaman transit vize almaları zorunludur.

Sayınziyaretçilerimiz!

Rusyaİstanbul Başkonsolosluğu

Adresi:CumhuriyetCaddesi 193 34380 Harbiye, Sisli

Tel: +90 212 373 58 24

 info.rutr@vfshelpline.com

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya Federasyonu’na girişi şartları ile ilgili genel bilgi

1.​ Geçerli diplomatik pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 90 (doksan) gün süresince Rusya Federasyonu’nun topraklarına vizesiz olarak giriş ve çıkış yapabilecek, bulunabilecek ve transit geçebileceklerdir.

2.​ Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak atanan geçerli diplomatik pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli diplomatik pasaport sahibi olan aile mensupları, Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebilecek ve bulunabileceklerdir.

Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri nezdinde diplomatik pasaport sahibi olan görevliler ile geçerli diplomatik pasaport sahibi olan aile mensupları, Rusya Federasyonu’ndan geçici çıkışlarda, diplomatik veya konsüler kart bulundurmak sureti ile vizesiz olarak giriş-çıkış yapabileceklerdir.

3.​ Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak giden geçerli hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli hizmet pasaportu sahibi olan aile mensupları, akreditasyonları süresince Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebileceklerdir.

4.​ Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak atanan geçerli hususi pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli hususi pasaport sahibi olan aile mensupları, akreditasyonları süresince Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebileceklerdir.

5.​ Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine kısa dönem görevlerine atanan ve diğer amaçlarla Rusya Federasyonu’na gelen geçerli hizmet ve hususi pasaportu hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, vize almakla yükümlüdürler.

6.​ Rusya Federasyonu’nda geçici ikamet izni veya ikamet izni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, her tip pasaport ile Rusya Federasyonu’na vizesiz olarak girebilecek, çıkabilecek ve bulunabileceklerdir.

7.​ Turistik, özel ile çalışma ve eğitim dahil olmak üzere ticari ve diğer amaçlarla gelen, geçerli umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca verilen vizeler ile Rusya Federasyonu topraklarına girebileceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir