Londra Türk Konsolosluğunda hangi noter işlemleri yapılır? Gerekli Belgeler Neler?

Tarafından   05/02/2018

Londra Türk Konsolosluğunda hangi noter işlemleri yapılır?  Gerekli Belgeler Neler?  Londra başkonsolosluğuna gitmeden vekaletname verebilir miyim? Cezaevinde Bulunan Vatandasların Noterlik İslemleri Nasıl Yapılır? Londra konsolosluk noter işlemleri için başvurular şahsen ve konsolosluk randevu sayfasından alınan randevu ile kabul etmektedir.Bütün noterlik işlemleri için mutlaka randevu almanız gerekmektedir

Konsoloslukdan hangi noter işlemi için hangi belgeler gerekli ?

İngiltere Londra Türk Başkonsolosluğda bir çok konuda noterlik hizmetleri verilmektedir. Noter işlemi için Londra Başkonsolosluğuna gidecek şahısların yanlarında mutlaka kimlik kartı (nüfus cüzdanı) ve pasaportlarını bulundurmaları gerekmektedir. Bunun dışında iki adet fotoğraf getirmeleri, vekil tayin edilecek şahısların TC kimlik numarası ,doğum yeri , baba ismi ve tarihinin bilinerek gelinmesi gerekmektedir.

Bütün vekaletname işlemleri için, vekil olacak şahsın adi-soyadi, doğum tarihi ve baba adının bilinmesi gerekmektedir.

Banka ile ilgili vekaletnamelerde bankanın adı ve bulunduğu yerin (şube adı, banka hesap numarası) bilinmesi gerekmektedir.

Telefon işlemleri ile ilgili vekaletnamelerde,telefon idaresinin adı, telefonun bağlanacağı adres, telefon başka adrese nakledilecek ise telefon numarasının bilinmesi gerekmektedir.

Babalığı tanıma senedinde, anne ve babanın pasaport ve nüfus cüzdanları ile birlikte Baskonsolosluga gelmeleri sarttir. Bu islem icin cocuğun doğum belgesi ile babanın 5 adet fotoğrafına ihtiyac duyulmaktadir.

Gayrımenkul ile ilgili vekaletnamelerde tapu örneği veya bilgisi (il, ilçe, köy, ada no, pafta no, parsel no) gerekmektedir.

Araba alım-satımı ile ilgili vekaletnamelerde arabanın modeli, motor ve şasi numarası, plakası ve mümkünse ruhsatnamenin fotokopisi gerekmektedir.

Avukata verilecek vekaletnamelerde avukatın tam adı & soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası ve kayıtlı olduğu baro isminin bilinmesi gerekmektedir.

Azilname tanzimi ile ilgili islemlerde, azil edilecek vekilin adi, soyadi ve adresi, vekaletnamenin tanzim ettirildigi noterin adi, vekaletnamenin tarihi ve yevmiye numarasi gerekmektedir.

Hibe senedi ile ilgili işlemlerde, hibenin yapılacağı kurum veya kişinin ad, ünvan ve adresi, taşıt ise, taşıt ruhsatı, fatura veya satış sözleşmesi; taşıt dışında eşya ise, fatura ve satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi (kullanılmış eşya ise mülkiyet belgesi aranmaz) gerekmektedir.

Noter işlemleri için ne kadar ödemem gerekiyor?

Noter harçları yapılan işleme göre değişik göstermekte olup noterlik masraflarını yatırmak üzere yanınızda yeteri kadar nakit para bulundurmanız gerekmektedir. Noter harçları hakkında ayrıntılı bilgi için harçlar bölümüne linkimizi tıklayınız..

Cezaevinde Bulunan Vatandasların Noterlik İslemleri Nasıl Yapılır?

İngiltere cezaevlerinde bulunan vatandaşların noterlik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için mahkumun Londra Başkonsolosluğuna talebini belirtir bir dilekce, nüfus cüzdani, 2 adet fotoğgraf ve işlem harcı ile müracaat etmesi gerekmektedir. Mahkumun isteği doğrultusunda hazırlanan noter belgesi (muvafakatname dahil) cezaevi müdürüne gönderilmekte ve sözkonusu belgenin bir görevlinin huzurunda mahkum tarafından imzalatıldıktan sonra Başkonsolosluğa iade edilmesi istenmektedir.

Baskonsolosluğa iade edilen belgeye, ek olarak yetkili memur tarafından imza ve mühür tatbik edilmektedir.

Konsolosluk Noter İşlemleri Randevusu Almak İçin Tıklayınız

Lütfen randevu almadan önce, aşağıdaki hususları dikkatlice okuyunuz.

1.) Başkonsolosluğumuza gelirken, nüfus cüzdanınızı mutlaka yanınızda bulundurunuz. Nüfus cüzdanı olmayanların noterlik işlemleri yapılamamaktadır. Onaysız nüfus cuzdanı fotokopisi kabul edilmemektedir. Bütün vekaletname işlemleri için, vekil olacak şahsın doğum tarihi ve baba adının bilimesi gerekmektedir
2.) Bütün noterlik işlemleri için randevu almanız gerekmektedir.
3.) Noterlik masraflarını karşılamak üzere yanınızda yeteri kadar nakit para bulundurmanız gerekmektedir. Noterlik harçlarını öğrenmek için burayı tıklayınız.
4.) Randevu saatinden en geç 15 dakika önce Başkonsolosluğumuzda hazır bulunmanız yeterlidir. Randevu saatinde hazır bulunmayanların başka bir gün için tekrar randevu almaları gerekmektedir. Randevusuna geç kalan vatandaşlarımızın noterlik işlemlerinin aynı gün içinde yapılması mümkün değildir.
5.) Randevu gün ve saatini değiştirmek isteyen vatandaşların, Konsolosluğumuzla temasa geçip mevcut randevularını sildirmeleri ve yeniden Internet üzerinden randevu almaları gerekmektedir.
6.) Her bir randevunun suresi 10 dakikadır. Bu sure içinde sadece randevuyu alan vatandaşın işlemi yapılabilmektedir. Noterlik işlemi olan diğer aile üyelerinin ayrıca randevu almaları gerekmektedir. Vekaletnameler sadece 1 şahıs için tanzim edilmektedir, vekaletname tanzim edilecek her şahıs için ayrı randevu alınması gereklidir.
7.) Düzenlenecek Vekaletnamenin türüne göre, yanınızda ihtiyaten 2 adet fotoğraf bulundurunuz.

Londra Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri

Posta adresi
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom
T:Santral:+44 20 7591 69 00
Güvenlik birimi:+44 20 7591 69 01

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir