Konsolosluklara Cenaze Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır*

Tarafından   06/20/2017

Konsolosluklara Cenaze Nakil Başvurusu Randevusu Alınmaz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın cenaze işlemleri için konsolosluklardan randevu almalarına gerek yoktur .Konsololsuk acil numaralarıa doğrudan işlem için aranır.

KONSOLOSLUKLARDA YAPILAN İŞLEMLER VE İNTERNETTEN İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUK İÇİN RANDEVU ALINIZ

TELEFON İLE İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUK İÇİN RANDEVU ALINIZ
Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat + 90 312 292 29 29

Konsolosluk Cenaze nakil işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak, 26.12.1973 tarihli Cenazelerin Nakli Anlaşması, 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun ve Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ve Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesinde yer verilmektedir.

Türkiye’ye defdenilecek vatandaşlarımızın Türkiye’ye kabulünde gerek cenaze sahiplerinin gerek yetkili makamlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için Dış Temsilciliklerimizce cenaze nakil belgesi düzenlenmektedir. Cenaze nakil belgesi düzenlenmesi işleminde ilke olarak yetki ve sorumluluk ölüm olayının meydana geldiği bölgeden sorumlu Temsilciliğimize aittir. Bu halde görev bölgesi, vatandaşımızın ikamet ettiği yer ile değil, olayın vuku bulduğu yer ile tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte, ölüm olayının cenaze sahipleri için zor ve üzücü bir durum teşkil ettiği ve cenaze nakil işleminin de tabiatı itibariyle aciliyet arzetmesi nedeniyle, cenaze nakil belgesi başvuruları sadece ölüm olayının meydana geldiği bölgedeki Dış Temsilciliğimizce değil; görev bölgesi ayırımı gözetilmeksizin olayın gerçekleştiği ülkedeki tüm Dış Temsilciliklerimize yapılabilmektedir (örneğin, cenazeye veya cenaze naklinin yapılacağı havaalanına en yakın Dış Temsilciliğimizce).

Cenaze nakil belgesi, yurtdışında vefat eden ve Türkiye’ye defnedilmeyi talep eden yabancı uyruklular için de düzenlenebilmektedir. Sözkonusu kişilerin ülkemize defnedilebilmesini teminen cenaze nakil belgesini düzenleyecek Dış Temsilciliklerimizin ülkemizdeki herhangi bir kurumdan görüş veya izin almasına gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışından gelen cenazelerin ülkemize girişi hususu sağlık açısından değerlendirilmekte ve cenazelerin yurda girişine izin verilmesi işlemleri “Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir. Sözkonusu mevzuat çerçevesinde, cenazelerin geldiği ülkelerin halk sağlığı riski açısından “Riskli ve Risksiz Ülkeler” (ülke isimleri Yönerge ekinde kayıtlıdır) olarak iki gruba ayrılmakta, anılan Yönergenin 5. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen risksiz olarak değerlendirilen ülkelerden gelen uluslararası nakil şartlarını haiz cenazelerin ilave bir işleme tabi tutulmaksızın ülkemize girişleri yapılmaktadır; riskli ülkelerden gelen cenazelerin girişinde ise Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerce anılan Yönergenin 7. maddesi uyarınca, cenaze işlemlerinde istenen belgeler tam ise, cenazeye “cenazeler için düzenlenen yurda giriş izin belgesi” düzenlenmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Dilekçe,

Dilekçeyi yazanın nüfus cüzdanı fotokopisi,

Yabancı yerel makamlarca düzenlenmiş ölüm belgesi, (Cinayet, iş kazası veya intihar durumlarında yabancı yerel savcılıktan alınacak defin izin belgesi veya otopsi raporu ve tercümeleri de gereklidir) (Belge: Sterbeurkunde, Makam: Standesamt)

Vefat eden kişinin nüfus cüzdanı,

Vefat eden kişinin pasaportu, vefat eden, yabancı uyruklu eş ise varsa evlenme cüzdanının fotokopisi, vefat eden yabancı eşin doğum belgesi. (Bu belgelerin Türkçeye tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır).

Cenazenin nakil vasıtasını, günü ve saatini, Türkiye’de kimin tarafından teslim alınacağını belirten “cenaze bilgi formu” (Cenaze Nakil Firması tarafından düzenlenir).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir