Konsolosluk Yurt Dışı Tapu İşlemleri

Tarafından   10/30/2017

Konsolosluk Yurt Dışı Tapu İşlemleri .. Konsolosluklarda hangi tür tapu işlemleri yapılır? Konsolosluklarda tapu devir işlemleri yapılıyor mu? Yurtdışında konsolosluklarda yapılacak tapu işlemleri ile ilgili 2014 yılında yönetmelik yayımlansada henüz bu konuda somut bir çalışma yapılmadı.

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yazımızın devamındaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yurt dışı tapu ve kadastro ataşelikleri tarafından, Türkiye’de kayıtlı bulunan taşınmazlara yönelik tapu işlemleriyle ilgili olarak, tapu işleminin tarafları ve talebin konusu açıkça belirtilmek suretiyle taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüklerinden elektronik ortamda bilgi, belge ve yetki talep edilir.

Tapu işlemlerini yapmaya yetkili yurt dışı ataşeliklere yapılacak başvurular gereğince, bu ataşelikler tarafından yapılacak istemlerin Türkiye’deki tüm tapu müdürlükleri tarafından bu duyuruda belirtilen işlem türleri kapsamında yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı tapu ve kadastro ataşeliklerine yeterli düzeyde personel tayininin gerçekleşmesi ve teknik altyapının güçlendirilmesine kadar Almanya’da ikamet eden talep sahiplerinin satış, trampa, ipotek, intikal ve bağış işlemleri yurt içinde bulunan tüm tapu müdürlüklerimizden yetki alınmak suretiyle yerine getirilecek, ikamet tespitinde ilgilinin beyanı esas alınacaktır.

Talep konusu tapu işlemiyle ilgili tapu harçlarının ve döner sermaye hizmet bedelinin tahsilini sağlamakla yurt dışı tapu ve kadastro ataşelikleri yetkili ve sorumludur.Tapu ve kadastro harçları taraflarca beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden Konsolosluklarımızda bulunan saymanlıklarca tahsil edilecektir. Yurt dışında yapılan işlemler için döner sermaye hizmet bedeli ile taşınmazın harca esas değerinin belirlenmesinde ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Genelge hükümleri uygulanacaktır

Yurtdışı İşlemler Biriminin Görevleri;

a) Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yurt dışında oluşturulacak birimler için yurtdışında bulunan Türk vatandaşları ile Yabancı uyruklu gerçek kişilerin yurt içinde bulunan taşınmaz yoğunluğuna göre öncelik sırasını tespit etmek,

c) Yurtdışında oluşturulacak birimler için gerekli çalışmaları yapmak üzere yerinde incelemelerde bulunmak, iş ve işlemleri hazır hale getirmek ve yürütmek,

d) Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerden gelen bilgi ve belge taleplerinin mevzuat incelemesi ve değerlendirmesini sağlamak,

e) Yurtdışında yaşayan gerçek kişilere yapılacak (Mirasın intikali işlemleri hariç) tebligatların gönderilmesini sağlamak,

f) Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak,

 

Yurtdışı Tapu İşleri Yönetmeliği için Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir