Konsolosluk Vekaletname İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Tarafından   06/27/2017

Konsolosluk Vekaletname İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular. Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarının vekaletname ve noter işlemleri hakkında konsolosluk yetkililerine sıkca yönelttiği sorular ve cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.Merak ettiğiniz konular ve sorularınız için yorumlar bölümünden bildirimde bulunabilirsiniz..

Türkiye’den aldığım ve yeminli tercümana yabancı bir dilde tercüme ettirdiğim bir belgenin “Aslı Gibidir” onaylı nüshalarını nereden alabilirim?

Sözkonusu belgeleri öncelikle noterde tasdik ettirmeniz, daha sonra da bu belgeleri kullanacağınız ülke Apostil Sözleşmesine taraf bulunuyorsa bulunduğunuz İl Valiliğinden apostil şerhi almanız yeterlidir. Eğer sözkonusu ülke Apostil Sözleşmesine taraf değilse, noter onayı ve Valilik tasdikinden sonra T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın da tasdiğinin alınması gerekmektedir.
Bir kişinin yabancı ülke noterinde verdiği vekaletname Türkiye’de geçerli midir?

Yabancı ülke noterince düzenlenen vekaletname için o ülkedeki apostil makamından apostil şerhi alınmalıdır. Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı hukuka göre kurulmuş şirketleri temsilen vekaletname düzenlenememektedir. Düzenleme şeklindeki vekaletnameler ise yalnızca T.C. temsilciliklerinde düzenlenebilir. Yabancı ülkelerdeki noterlerde yalnızca onaylama şeklindeki vekaletnameler düzenlenebilmektedir.
Türkiye’de yaşayan bir kişiye yurtdışında yaşayan birisi tarafından vekalet verebilmek için gereken belgeler nelerdir?

Yurtdışında yaşayan bir kişinin Türkiye’de bulunan bir kişiye vekalet verebilmesi için bulunduğu ülkedeki en yakın Türk Konsolosluğuna nüfus cüzdanı, pasaport ve 2 adet fotoğrafla başvurması gereklidir. Tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler için tapu örneğinin veya tapuya ilişkin bilgilerin de bulundurulması uygun olacaktır.
Yabancı uyruklular Türk Konsolosluklarında vekalet düzenleyebilirler mi?

Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı özel şahıslar da vekaletname düzenletebilirler. Vekaletnamenin dili Türkçe’dir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekaletname düzenlenirken bütün noterlik işlemlerinde olduğu gibi kişinin nüfus cüzdanını (yabancı uyrukluysa kimlik belgesi, ayrıca varsa mavi kart) ibraz etmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte bazı ülkeler, kendi ülkelerindeki yabancı temsilciliklerde düzenlenen vekaletnameleri kabul etmeyebilmektedirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili ülke makamlarından bilgi alınması tavsiye edilir.
Vekaletname iptali ve yeniden vekaletname vermek için gerekli belgeler nelerdir?

Vekaletnamenin iptali için yurtiçinde noterlerde, yurtdışında Türk Konsolosluklarında azilname vekaleti düzenlenmesi gerekmektedir.

Azilname için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından cıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart),

Pasaport,

2 adet fotoğraf,

Vekaletnamenin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarası, mümkünse vekaletnamenin fotokopisi, vekilin adı soyadı ve güncel adresi

Vekaletname için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından cıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart),

Pasaport,

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

Vekil tayin edilecek kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası,

Vekil tayin edilecek kişi avukat ise T.C. kimlik numarası, üyesi olduğu Baro, bağlı olduğu Vergi Dairesi,

Tapu işlemleriyle ilgili vekaletnameler için ilgili taşınmazın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (il, ilçe, mahalle, köyü, sokak, pafta, ada, parsel, mevkii gibi); taşıtlarla ilgili vekaletnameler için aracın ruhsat bilgileri gerekmektedir.

Vekaletnameler hakkındaki bilgiler konularına göre farklılıklar arzedebilmektedir.
Yabancı uyruklular Türk Başkonsolosluklarında vekalet düzenleyebilirler mi?

Yurtdışındaki dış temsilciliklerimizde yabancı özel şahıslar da vekaletname düzenletebilirler. Vekaletnamenin dili Türkçe’dir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekaletname düzenlenirken bütün noterlik işlemlerinde olduğu gibi kişinin nüfus cüzdanını (yabancı uyrukluysa kimlik belgesi, ayrıca varsa mavi kart) ibraz etmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte bazı ülkeler, kendi ülkelerindeki yabancı temsilciliklerde düzenlenen vekaletnameleri kabul etmeyebilmektedirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili ülke makamlarından bilgi alınması tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir