Konsolosluk Muvafakatname Başvurusu / Muvafakatname Örneği

Tarafından   12/17/2018

Konsolosluk Muvafakatname Başvurusu / Muvafakatname Örneği

Muvafakatname nedir? Yurtdışında Muvafakatname nasıl alınır? Pasaport için muvafakatname , Konsolosluk Muvafakatname Başvurusu nasıl yapılır? Konsolosluk Muvafakatname ücreti kaç para?

Muvafakatname, halk arasında izn belgesi olarakta adlandırılmaktadır.Genellikle çocuklar için pasaport ya da kimlik kartı alınırken istenen bir belgedir. Kişilerin kendisi dışında başka tüzel ya da özel kişileri, kendi üzerindeki haklar için, verdiği izin dahilinde yetkilendirmesini sağlayan yetki (izin) belgesidir. Muvafatnameler genel olarak noterlerde düzenlenir veyahut düzenlenen muvafakatnameler noter tarafından onaylanır. Bazı durumlarda muvafakatnameler olmadan, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bazı işlemler gerçekleştirilemez.

Muvafakatname Nedir?

Muvafakatname; herhangi bir işlem ya da konuyla ilgili izin alınması gereken kişi tarafından, bu iznin verildiğine dair düzenlenmiş olan resmi belgedir. Bundan dolayı muvafakatnameler yetki veya izin belgeleri olarak değerlendirilebilir. Resmi işlemler yürütülürken gerekli görülen durumlarda işlemi yürüten kişi tarafından talep edilir. Miras yoluyla ya da farklı şekillerle el değiştirmiş olan dükkan, konut, devremülk vb. taşınmazlar ile motorlu araç sınıfına giren araçların devir teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında işlemlerin gerçekleştirildiği kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilir. Reşit olmayan kişilerin de pasaport, spor kulübü, eşlerden birinin yaşanılan evi satması gibi durumlarda muvafakatnameye ihtiyaç duyulur..

Muvafakatnameler Hangi Kurumlardan Alınır?

Muvafakatnameler yurtdışında Konsoloslularca yurtiçinde ise noterler ya da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

Konsolosluk tarafından verilen muvafatnamer : Konsolosluk bünyesinde hizmet veren noterlik servislerinden alınacak randevu ile başvuru yapılır.Konsolosluk veznelerinden işlem ile ilgili harç ve ücret ödemeniz gerekir

Randevu Almak İçin Tıklayınız

Noter tarafından verilen muvafatnameler: Size en yakın notere giderek noterden onaylı bir muvafakatname çıkarabilirsiniz. Ya da elinizde bulunan bir muvafatnameyi notere giderek onaylatabilirsiniz. Noterler düzenleyecekleri muvafakatnameler için sizden ücret talep edeceklerdir.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen muvafakatnameler: Pasaport işlemlerinde kullanılacak olan muvafakatnameler Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınabilir.
Bunun dışında kişiler de çeşitli işlemler için kendileri muvafakatname düzenleyebilirler. Bazı kurumlar ya da kuruluşlar kişilerin kendilerinin düzenleyeceği muvafakatnameleri yeterli görürken, bazıları da noter onaylı muvafatnameleri isterler. Bu ayrımı muvafakatnameyi talep eden kurum ya da kuruluş belirler. Muvafaktanamelerin noterden onaylı olması ya da noterde düzenlenmesi şartı olmayan kurumlarda, muvafakatnameler bu şekilde düzenlenebilir.

Pasaport İşlemeleri İçin Muvafatnameler

Boşanmış olan eşlerden birisi çocuğa pasaport çıkarmak isterse çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksızın eşler birbirinden muvafakatname almak zorundadırlar. Kanunun bu şartı koymasının sebebi; eşlerden birinin gizli bir şekilde yurt dışına çıkarak oraya yerleşmesi ve çocuğu da yanına alması durumunda diğer eşin çocuğunu göremeyerek mağdur olmasını engellemektir. Çünkü her ne kadar velayet sahibi anne veya baba farklı haklara sahip olsa da temel haklar açısından eşit haklara sahiptirler.

Muvafakatname Alınırken Dikkat Edilmesi Mühim Hususlar :

1)Muvafakatnameler noter aracılığı ile temin edilmeli ve özel durumlar haricinde tek tip olmasına dikkat edilmelidir.
Muvafakatname alınırken çocuğun velisinin tesbitine dikkat edilmelidir.

Gayrimenkul Satışları Açısından Muvafakatnameler

Türk Medeni Kanunu’na göre; bir kişi sahibi olduğu evi satmak istemesi halinde eşi tarafından verilen muvafakatname ile satış işlemini gerçekleştirebilir. Kanunun bu konularda muvafakatname aramasının sebebi oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçmektir. Eşlerin birbirlerinden habersiz yapacakları satış işlemi, diğer eşin hayatını ciddi manada etkileyebileceğinden kanun, eşleri korumaya yönelik bu şekilde bir önlem almıştır.

Reşit Olmayanların Taşıt Ya da Gayrimenkul Satış İşlemlerinde Muvafakatnameler

Devralacak ya da devredecek kişi eğer 18 yaşını doldurmamışsa, işlemlerin gerçekleştirilmesi için şahsın yasal vasisinden muvafakatname istenir. Muvafakatname olmaksızın bu işlemler kesinlikle gerçekleştirilmez. Kanunun burada muvafakatname aramasının sebebi; 18 yaşını doldurmamış olan bir kişinin yanlış kararlar alarak kendisine ya da yakınlarına mağduriyet yaratmasının önüne geçmektir. Bu kişiler açısından muvafakatname yapılmadan tesis edilecek tüm hukuki işlemler yok hükmünde kabul edilir.
Spor Kulüpleri Açısından Muvafakatnameler

18 yaşını doldurmamış olan kişilerin herhangi bir spor kulübünde, bu kulübün ilgili olduğu alanlarda çeşitli faaliyetler yapabilmesi ve müsabakalara katılabilmesi için ailesinden alınacak muvafakatnameye gerek duyulur. Yurt içi ya da yurt dışı spor müsabakaları için de muvafakatname gereklidir.

 

Muvafakatnameler İçin Gerekli Belgeler

Emeniyet Genel Müdürlüğü ve noterler tarafından düzenlenecek muvafakatnameler için kimlik kartı yeterlidir. Ancak bazı işlemler için düzenlenecek muvafakatnamelerde, işin niteliğine göre ek belgeler istenebilir. Bu belgelerin ayrıntıları noter tarafından belirtilir.

KONSOLOSLUK MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ

Muvafakatname Nasıl Yazılır?

Muvafakatnameler içeriklerine göre farklı şekillerde hazırlanırlar. Muvafakatname hazırlanırken dikkat edilecek bazı noktalar:

Kimlik bilgileri eksiksiz ve doğru yazılmalı
Verilen haklar anlaşılır, net ve tam yazılm
Taraflar net yazılmalı
Süreler net yazılmalı

Muvafakatname Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir