Konsolosluk Evlenme Ehliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Tarafından   06/12/2017

Konsolosluk Evlenme Ehliyet Belgesi Nasıl alınır? Evlenme ehliyet belgesi nedir? Evlenme ehliyet belgesi başvuru formu nereden alınır? Evlenme ehliyet belgesi için gerekli belgeler neler?

Konsolosluk Evlenme Ehliyet Belgesi Başvurusu yapacak olan çiftler nerede evleneceklerini belirtmesi işlemlerin doğruluğu açısından faydalı olacaktır. Bu belge düzenlenirken evlilik işleminin yabancı yerel makamların (belediyelerde) önünde mi yoksa konsolosluktamı yapılacağı belirtilmesi gerekiyor.

Öncelikle evlenecek çiftlerin bilinmesi gereken en önemli konu çiftlerin vatandaşlık durumları. Birden fazla tabiiyetli çiftler Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinde evlendirilemediklerinden, yabancı yerel makamlar önünde evlenmeleri gerekmektedir. Çiftlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu durumlarda da Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılamamaktadır.

Ayrıca, her ikisi de yalnızca Türk vatandaşı olan çiftler, evliliklerini Dış Temsilciliklerimizde gerçekleştirmek zorunda olmayıp, yabancı yerel makamlar önünde de evlenebilirler. Yabancı makamlar huzurunda evlenenlerin Dış Temsilciliğimize evlilik tescili başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı yerel makamlar huzurunda evlenecek olan çiftler konsolosluklarımıza şahsen gelerek yabancı makamların evlilik için kendilerinden talep edeceği “evlenme ehliyet belgesi” başvurusunda bulunurlar.

Dış Temsilciliklerin veri tabanı ile İçişleri Bakanlığının nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Dış Temsilciliğimize şahsen başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte ve evlenme ehliyet belgesi düzenlenmektedir. (Bu işlem çevrimiçi Dış Temsilciliklerimizde yapılabilmektedir. Çevrimdışı Dış Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yazışma yöntemleriyle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir).

Yabancı makamlar önünde evlenecek vatandaşlarımızın, gerekli olan diğer belge ve prosedür hakkında ilgili makamlardan bilgi alması gerekmektedir.

Evlenme ehliyeti almak için başvuruda bulunacaklardan iştenilecek belgeler

Çiftin evlenmek istediğine dair imzalı dilekçesi (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Temsilciliklerimizde imzalamaları gerekmektedir),

Evlenmek isteyen çiftin nüfus cüzdanları, (yabancı olan veya birden fazla tabiiyetli olanların yabancı ülke kimliği veya pasaportu da gerekli (ausl. Personalausweis oder Reisepass)

Çiftin her iki bireyinin de son altı ay içinde çekilmiş üçer (3) adet renkli fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılan fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,

Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,

Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,

Yabancı yerel makamlardan alınacak medeni durum belgesi (erweiterte Meldescheinigung, Aufenthaltsbescheinigung mit Familienstand),

Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmamış olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 17 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),

Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 17 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür).

Evlenme Ehliyeti Başvuru Formu Almak İçin Tıklayınız

Konsolosluk Evlenme Ehliyet Belgesi Nasıl Alınır?” da bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir