Hollanda Türk Konsoloslukları Çifte Vatandaşlık İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Tarafından   04/07/2019

Hollanda Türk Konsoloslukları Çifte Vatandaşlık İşlemleri İçin İstenen Gerekli Belgeler Neler ?

Rotterdam Başkonsolosluğu Çifte Vatandaşlık İşlemleri İçin Gerekli Belgeler , Amsterdam Başkonsolosluğu Çifte Vatandaşlık İşlemleri İçin Gerekli Belgeler , Deventer Başkonsolosluğu Çifte Vatandaşlık İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Neler?

Öncelikle çifte vatandaşlık işlemleri için başvuruda bulunacak vatandaşların diğer konsolosluk işlemlerinde olduğu gibi merkezi randevu sisteminden konsolosluk randevusu alması gerekmektedir. Daha sonra randevu tarihinde randevu saatinden yarımsaat önce aşağıda vermiş olduğumuz gerekli belgelerle birlikte randevu aldıkları konsoloslukta bulunmaları işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi acısından faydalı olacaktır.

Randevu Almak için Tıkla

ÇİFTE VATANDAŞLIK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Nüfus cüzdanı
  2. Hollanda pasaportu
  3. Bir adet fotoğraf
  4. Hollanda vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösteren nüfus kayıt örneği (Uitreksel uit de Basisadministratie Personen waarop de datum staat wanneer de Nederlandse nationaliteit is verkregen)-
  5. Eğer belediyeden aldığınız belge uluslararası değil iseBaşkonsolosluğumuz noterince imza ve mührü tanınan bir yeminli tercüman tarafındanTürkçe’ye çevirili olacak)

18 yaşından küçüklere fotoğraf gerekmemektedir.

Türk Vatandaşlığından İzin Almak Suretiyle Çıkma İşlemleri İçin Gerekli Belgeler,

1)-Hollanda vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösteren uluslararası nüfus kayıt örneği (Uıtreksel uit de Basisadministratie Personen waarop de datum staat wanneer de Nederlandse nationaliteit is verkregen)

-Eğer belediyeden aldığınız belge uluslararasınitelikte değilse, sözkonusu belgenizin, Başkonsolosluğumuz tarafından imza ve mührü tanınan bir yeminli tercüman tarafından

Flamanca’dan-Türkçe’yetercümesi yaptırıldıktan sonra ibrazı gerekmektedir.

Hollanda vatandaşlığı, Türk vatandaşlığından çıkma şartı ile kazanılmış ise, Hollanda Belediyesinde düzenlenen (seremoni) törende verilen Hollanda vatandaşlığına ilişkin belge (Bekendmaking) ve ayrıca IND’nin 3 ay süre tanıdığına dair yazısı ile birlikte,

  1. Hollanda pasaportu veya Kimlik kartı,
  2. T.C. Nüfus Cüzdanı aslı/ TCKK aslı ve fotokopileri
  3. Bir adet fotoğraf
  4. Başvuruda bulunacak erkek vatandaşlarımızın askerlik hizmetini yapmış veya askerlik ertelemesininyapılmış olması gerekmektedir.
  5. Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklarınızın da kendiniz ile birlikte işlem görmesini talep etmeniz halinde, çocuklarınıza ait yukarıda belirtilen belgeleri de beraberinizde getirmeniz gereklidir. (Hollanda vatandaşlığını kazanma belgesi veya uluslararası nüfus kayıt örneği) Eşlerden biri, çocuklar ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkma talebinde bulunacaksa diğer eşin konuyla ilgili muvaffakatı gerekmektedir.

Müracaatçıların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not : Anne veya babadan biri yabancı ülke vatandaşı ise reşit olmayan çocuklar Türk vatandaşı olan ebeveyn ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. Müracaat sırasında çocukların nüfus cüzdanları ve Hollanda kimlik belgeleri birlikte ibraz edilmelidir.

Yeniden Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yeniden Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1) Hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir belge,(vatansız ise buna ilişkin belge-int.bevolkingregıster)

2) Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuşsa belgesi.(evlenme, boşanma veya eşinin ölümü halinde ölüm belgesi)

Int. Bevolkingregister uluslararası olması ve içinde Türkçesi bulunması halinde tercümesine gerekbulunmamaktadır.Aksi takdirde yerel belgelerin usulüne uygun olarak Başkonsolosluğumuz noter bölümü’nce imza ve mührü tanınan bir yeminli tercüman tarafındanTürkçe’yetercümesinin yapılması gerekmektedir.)

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması İçin Gerekli Belgeler

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASI

En az üç yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)Uluslararası doğum belgesi (Int.geboorteactıe)

2)Uluslar arası (Halen vatandaşı olduğu ülkeyi belirten açıklamalı aile nüfus kayıt örneği –Int. Uitreksel uit de bevolkingregister)

3)Uluslararası evlenme kayıt örneği (Int. Huwelijksakte)

4)Mensubu bulunduğu ülke makamlarınca verilmiş kimliği ıspatlayan belge ve Türkçe’ye tercümesi

5)İyi Hal Kağıdı (Een Verklaring Omtrent Goed Gedrag) ve Yeminli Tercüman tarafından yapılan Türkçe Tercümesi

6)Evli çifte ait 2 şer adet vesikalık fotoğraf

7)Evli çiftin yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Temin edilen belgeler uluslararası olmayıp yerel lisanla tanzim edilmiş ise, belgelerin Apostil şerhi alınarak onaylanmasından sonra Başkonsolosluğumuz noter bölümü’nce, imza ve mührü tanınan bir yeminli tercüman tarafında Türkçe’ye tercümesinin yapılması gerekmektedir.

Temin edilen belgeler kendi ülke makamlarınca yerel lisanda tanzim edilmiş ise, bağlı bulunduğu Ülkedeki imza ve mührü tanınan yeminli tercümana tercüme yaptırıldıktan sonra , yine aynı ülkedeki Türk temsilciliğince onaylanması gerekmektedir.)

 

konsolosluk.gov.tr Randevu Alma Sorgulama !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir