E-Konsolosluk Ölüm İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Tarafından   06/29/2017

E-Konsolosluk Ölüm İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular.. Yurtdışında vefat eden Türk Vatandaşalrı ya da çiftte vatandaşlık taşıyan şahısların cenazelerinin Türkiye’ye nakli veya bulundukları ülkelerde defni öncesi veyahut sonrasında yapılması gereken işlemler ve gerekli belgeler hakkında yöneltilen sorular ve cevapları konumuzu oluşturuyor.

Çifte vatandaşlığa sahip bir kişinin ölüm bildiriminin yapılmamasının bir cezası var mı?

Mevzuat gereği kişinin vefatının 30 gün içinde Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirimde bulunan kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi,

Ölüm belgesi,

Cinayet, iş kazası veya intihar durumlarında Savcılık Makamının defin izin belgesi veya Türkçe tercümesiyle birlikte Otopsi Raporu,

Nereye defnedildiğine dair belge, (Almanya için Beerdigungsbescheid),

Vefat eden kişinin nüfus cüzdanı,

Vefat eden kişinin pasaportu

Yukarıdaki belgelerin Türkçe’ye tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışında vefat eden kişinin eşyalarının Türkiye’ye nakli için gerekli belgeler nelerdir?

Yurtdışında vefat eden bir kimsenin yurtdışındaki zati ve ev eşyaları ile en fazla 1 adet kullanılmış otomobilinin (mevzuata göre otomobilin vefat eden kişinin satın aldığı tarihte 3 yaşından büyük olmaması gerekmektedir) Türkiye’de oturan veya Türkiye’ye kesin dönüş yapan varisleri tarafından Türkiye’ye ithalinde gümrük vergisi alınmamaktadır.

Bunun için; mirasçıların Türkiye’de ikamet etmesi ya da yurtdışında yaşayan Türk uyruklu mirasçılarından an az birisinin Türkiye’ye kesin dönüş yapması gerekmektedir. Mirasçılardan bir kısmının Türkiye’de, bir kısmının Türkiye dışında yaşaması halinde, yurtdışında yaşayan mirasçıların bulundukları ülkedeki Konsolosluklardan Türkiye’de yaşayan mirasçılara veraset ilamında belirlenen oranda kendilerine intikal edecek eşyayı Türkiye’deki mirasçılara verdiğini gösteren bağış belgesi düzenlettirmeleri gerekmektedir. Bu muafiyetten yararlanabilmek için intikal eden eşyanın veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide Türkiye’ye ithal edilmesi gerekmektedir. Ancak bu sürenin uzamasını gerektirecek bir mücbir sebep bulunuyorsa bu sebebin belgelendirilmesi halinde gümrük idarelerince uzatılabilir.

Türkiye’de yakılarak defnedilmek mümkün müdür?

Vefat eden bir kişinin cesedinin Türkiye’de yakılarak defnedilmesi mevzuat gereği mümkün değildir. Bununla birlikte, cesedi yurtdışında yakılan kişilerin küllerinin ülkemize nakli mümkündür. Bu çerçevede, 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.9.2009 tarih ve 2009/15418 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 102. maddesine istinaden, içinde ölünün kül veya kemiklerinin bulunduğu tabut, vazo ve sair kaplar ile bunlarla birlikte getirilen veya önceden ya da sonradan gönderilen çiçek, çelenk ve bu mahiyetteki eşyaya muafiyet tanınmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir