e Konsolosluk Noter İşlemleri

Tarafından   02/26/2017

e Konsolosluk noter işlemleri nelerdir? Öncelikle hatırlatalım yurtdışında hizmet veren tüm konsolosluklarda noter işlemleri için randevu almak gerekiyor. Genellikle vekalet vermek amacıyla noter işlemleri için konsolosluklara başvuruda bulunuluyor.e-konsololuk randevu sisteminden bulundukları ülke ve işlem yapmak istediğiniz başkonsolosluk seçtikten sonra NOTER işlemleri linki tıklayarak randevu işleminizi başlatabilirsiniz.

KONSOLOSLUK NOTER-VEKALETNAME VERME İŞLEMLERİ İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!!!

Peki konsolosluklarda boşanma ,miras ,tapu ,alım satım için verilen vekaletname nedir ?

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir.

Bulunduğunuz ülkedeki Türk Başkonsololuklarından randevu alınarak yapılan noter işlemleri şöyle;

Vekaletname Düzenletme Başvurusu e-konsolosluk randevu alma sisteminden randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
İmza-Mühür Tasdiki Başvurusu Yabancı Makamlardan Alınan Belgenin İmza-Mühür Tasdiki Posta ile başvurabilirsiniz.
Yeminli Tercümanın İmza-Mühür Tasdiki Posta ile başvurabilirsiniz.
Suret Tarzında Belge Düzenletme Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.
Sözleşme Düzenletme BaşvurusuRandevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

e-Konsololuk Noter İşlemleri Rendevusu Almak için Tıklayınız

Noterden Vekaletname Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Noterliklerde düzenlenen vekaletnameler çok çeşitlidir. Bilinmesi gereken en önemli nokta noterliklerde Genel vekaletname adı altında tek bir çeşit vekaletname olmadığıdır. Genel vekaletname başlığı altında yüzlerce çeşit vekaletname verilebilir. Vekaletnameler içeriklerine göre Genel veya Özel başlığını alırlar.

Özel vekaletnameler belli bir işlem için ve ayrıntılardan bahsedilerek düzenlenen vekaletnamelerdir (Örneğin belli bir gayrimenkulün alımı veya satımı konusunda gayrimenkulün tapu kayıtları yazılmak suretiyle hazırlanan bir vekaletname ÖZEL vekaletnamedir.) GENEL vekaletname ise ayrıntıların belli olmadığı hallerde (örneğin alınan veya satılan gayrimenkulün tapu kayıtları bilinemiyorsa) veya birkaç çeşit yetki bir arada yazıldığında düzenlenir (Örneğin gayrimenkul alım-satımı, araç alım-satımı vs) Genel vekaletname başlığı altında birkaç satırlık bir vekaletname düzenlenebileceği gibi, sayfalarca süren bir vekaletnamede düzenlenebilir.

Bazı vekaletnameler genel veya özel olsun mutlaka fotoğraf yapıştırılmasını gerektirir. Gayrimenkul ile ilgili vekaletnamelerin büyük kısmı, araç satış vekaletnameleri, avukata verilen bazı vekaletnameler (boşanma yetkilerini kapsayan vekaletnameler), banka yetkilerini kapsayan vekaletnameler mutlaka fotoğraflı olmalıdır. Bunların haricinde kalan vekaletnamelerde ilgilinin isteği üzerine veya noter gerekli görürse fotoğraf yapıştırılabilir. Vekaletnamenin fotoğraflı olması halinde notere en az 2 fotoğraf gereklidir. Yine bazı vekaletnameler mutlaka nüfus cüzdanı ile hazırlanmalıdır. Bunlar gayrimenkul ile ilgili vekaletnamelerdir. Bu vekaletnamelerde nüfus cüzdanının bulunmadığı hallerde pasaport veya avukat kimlik belgeleri de kullanılabilir. Ancak başka kimlik kesinlikle kullanılmaz. Gayrimenkul ile ilgili vekaletnameler dışındaki vekaletnamelerde ise nüfus cüzdanı esas olmakla birlikte sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik belgesi, evlenme cüzdanı vb. kimlikler kullanılabilir. Araç satış vekaletnameleri satılacak aracın bilgileri yazılarak özel vekaletname şeklinde hazırlanabileceği gibi araç bilgileri tam olarak bilinemiyorsa sahip olunan tüm araçların satışını kapsayan genel vekaletnamede verilebilir. Ayrıca tüm vekaletnameler istenirse süreli olarak hazırlanabilir.

Vekaletname içerisine belli bir süre (örneğin bir yıl süreyle geçerlidir) veya vekaletnamenin sona erme tarihi (örneğin; İşbu vekaletname 01.01.2020 tarihine kadar geçerlidir) yazılabilir. Belirtilen süre veya geçerlilik tarihi sonunda vekaletname otomatikman iptal olur. Süre olmayan vekaletnamelerin iptali ise ancak yine noterlikte düzenlenecek azilname işlemi ile gerçekleşir. Bu vekaletnameler azil edilmediği müddetçe geçerlidir. Vekaletname düzenlenirken vekalet verilen kişinin adı soyadı ve T.C.kimlik numarasının işleme yazılması zorunludur.

Özetle vekaletname düzenlenmesi için noterliğe gidildiğinde yanımızda mutlak surette işlemin gerektirdiği kimlik, vekaletname ile ilgili ayrıntılar, duruma göre birkaç fotoğraf, vekalet verilecek kişilerin ad soyad ve T.C.kimlik numaralarının bulunması, vekaletname süreli olarak düzenlenmek isteniyorsa noter personeline bunun baştan belirtilmesi işlemlerin çabukluğu ve sağlıklı olması açısından gereklidir.

KONSOLOSLUKLARDAN VEKALETNAME DÜZENLEME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı (Türk vatandaşları için) (noter kimlikleri, hakimler-savcılar ve yüksek yargı organı mensuplarına verilen kimlikler, TBMM başkanlığınca milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlikler, avukat kimlikleri, basın kartları, askeri kimlik kartları kimlik tespiti için nüfus cüzdanı yerine kullanılan diğer belgelerdir).

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi (sadece araç alım satımına ilişkin vekaletnamelerde kullanılabilir)

Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaport (yabancılar için)

Mavi Kart (Doğumla Türk vatandaşı olup izinle Türk vatandaşlığından çıkanlar veya bu kişilerin 3. dereceye kadar olan altsoyları için)

2 adet renkli vesikalık fotoğraf (2 fotoğrafın da aynı ve ön cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.),

Tapu işlemleriyle ilgili vekaletname düzenletilecekse ilgili emlakın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (ada, parsel, mevki gibi) Not: Tapuda işlem yapılmasını gerektiren noterlik işlemlerinde, kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, TBMM başkanlığınca milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlikler, avukat kimlikleri, yabancı ülke kimlik belgeleri veya pasaportları, Mavi Kartlar ve vatansız kişi kimlik belgesi dışındaki belgeler kabul edilmemektedir.

Vekil tayin edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekil tayin edeceğiniz kişi avukat ise üyesi olduğu Baro ile Baro sicil numarasının ve bağlı olduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekaletnameye yazılması gerekmektedir.

e Konsolosluk Noter İşlemleri” da bir yorum

  1. Hüseyin Cinar

    Vekalet vermek için 20.Mart pazartesi günü saat 10.30 ve 12.30 arası bir randevu rica ediyorum.

  2. Murat atasoy

    Vekaletname cikartmistim onun kopyasini istiyecektim.ayin 23.03.2017 telefonlan gõrüstūm,randevu alip gelin alin diye demistiler

  3. Leyla kaymaz

    Babamın boşanma davası için acil bi vekaletname göndermem gerekiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir