Bedelsiz ithalat nedir? Bedelsiz İthalat için aranan şartlar neler?

Tarafından   05/20/2017

Bedelsiz İthalat nedir ?Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için bedelsiz ithalat şartları neler?

Bedelsiz ithalat, bedeli için Türkiye’den döviz transferi yapılmadan, yurt dışında kazanılarak tasarruf edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan kazançlar ve tasarruflarla satın alınan eşyanın Türkiye’ye ithal edilmesidir.”Bedelsiz İthalat” ifadesi “Vergisiz İthalat” anlamına gelmemektedir. Bedelsiz ithalat kapsamında Türkiye’ye otomobil ithali, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde sadece gümrük vergilerinden muaftır. İthal edilen otomobilin motor hacmine göre değişen oranlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) ödenmektedir. Gümrük Birliğine dahil ülkeler dışından otomobil ithalinde ayrıca gümrük vergisi de ödenmektedir.

2. Kimler bedelsiz otomobil İthalatından yararlanabilir ?

* Türkiye dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra ikametgahlarını kesin olarak Türkiye’ye nakledenler,

* Türkiye dışında milli ve milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,

* Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını kesin olarak Türkiye’ye nakledenler,

* Türkiye dışında yerleşik bir kişinin ölümü nedeniyle Türkiye’de ikamet eden veya ikametgahını kesin olarak Türkiye’ye nakleden mirasçıları,

* Malul ve sakatlar,

Bu şekilde otomobil ithal hakkı aile ünitesine (karı, koca ve reşit olmayan çocuklar) verilmiştir. Yani bir aile ancak bir otomobil ithal edebilir.

Evlilik suretiyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakledenler ile çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlar otomobil ithal hakkından yararlanamazlar.

3. İthal edilecek otomobilde aranan şartlar :

* İthal edilecek otomobil satın alındığı tarihte 3 yaşından büyük olmamalı, (malul ve sakatlar için bu şart aranmaz.)

* Otomobil,Türkiye’ye kesin dönüş yapan kişi adına dönüş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri kayıtlı olmalı, (malul ve sakatlar için bu şart aranmaz.)

* Otomobilin,şoför dahil en fazla 8 oturma yeri olmalı,

Malul ve sakatlar tarafından ithal edilecek otomobillerin özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalı, motor hacmi (Hubraum) 1600 cc’yi geçmemeli ve arazi taşıtı olmamalıdır. (Malul ve sakatlar yukarıda belirtilen vergileri ödemezler.)

4. İthal sırasında ödenecek vergiler :

Otomobilin

Silindir Hacmi Özel Tüketim Katma Değer Toplam

(Hubraum) Vergisi (ÖTV) Vergisi (KDV) Vergi

0 – 1600 cc %37 %18 %61, 66

1601 – 2000 cc %60 %18 %88, 80

2001 den büyük % 84 %18 %117, 12

(KDV, otomobilin değerine ÖTV. eklendikten sonra hesaplanmaktadır.)

5. Otomobilin vergiye esas değeri nasıl hesaplanmaktadır ?

Otomobilin vergiye esas değeri model yılındaki satış bedelinden, model yılı için 0, birinci yıl için % 20, diğer yıllar için ise % 15 amortisman (eskime payı) düşülerek hesaplanmaktadır. Bu oranlar yaş itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Yaş Oran Yaş Oran Yaş Oran

0 % 100 4 % 49, 13 8 % 25, 64

1 % 80 5 % 41, 76 9 % 21, 79

2 % 68 6 % 35, 49 10 % 20

3 % 57, 80 7 % 30, 17

10 yaşından sonra amortisman hesaplanmamaktadır. Yani 10 yaşından büyük otomobillerde vergiye esas değer, otomobilin model yılındaki değerinin % 20 si olmaktadır.

Ayrıca nakliye ve sigorta bedeli olarak otomobilin ağırlığına göre 200,- Euro ile 250,- Euro arasında bir değer de vergiye esas değere eklenmektedir.

Vergi hesaplamasına ilişkin örnek:

2005 model, motor hacmi 1800 cc ve model yılındaki değeri 30.000,- Euro olan bir otomobilin 2007yılında ithal edilmesi halinde ödenecek vergiler yaklaşık olarak aşağıda hesaplanmıştır.

Otomobilin model yılındaki değeri……………………………………………………….. 30.000,- Euro

Otomobilin bugünkü değeri ………..(30.000,-Euro * % 68 =) ……………………. 20.400,- Euro

Nakliye ve sigorta bedeli ………………………………………………………………… 200,- Euro

Vergiye esas değer ……………………………………………………………………….. 20.600,- Euro

Ödenecek toplam vergiler …………..(20.600,-Euro * % 88, 80 =) ………………. 18.293,- Euro

Vergiye esas değerin hesabında aracın orijinal faturasında yer almayan, sonradan taktırılan aksesuarların değeri de dikkate alınmaktadır.

6. İthal sırasında gerekli olan belgeler :

* Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir),

* Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler,

* İrsaliye veya taşıt giriş formu,

* Teslim-Tesellüm belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz),

* Taşıt araçları için (motosiklet dahil) sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri,

* İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair taahhütname (Başkonsolosluklarda veya Türkiye’de noterlerde yapılabilir),

* Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde),

* Kamu görevlilerince yapılan ithalatta görev belgesi,

* Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,

* Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilaveten Türk vatandaşlığına geçtiğine dair belgeler,

* İkametgahın Türkiye’ye nakledildiğine dair konsolosluklarca düzenlenecek belge, Konsolosluklardan ikamet nakil belgesi alabilmek için aşağıdaki belgelerin konsolosluklara ibrazı gerekmektedir.

* İkamet ettikleri ülkedeki işverenden iş ilişkilerinin kesildiğine dair belge,

* İş ve İşçi Bulma Kurumundan (Arbeitsamt)işsizlik parası veya yardımı almadıklarını gösteren belge,

* İlgili makamlardan ikamet kayıtlarını sildirdiklerini gösteren belge,

* İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge,

* Öğrenci iseler okulla ilişkilerinin kesildiğini gösteren belge,

7. Yasaklar :

Türkiye’ye ithal edilen otomobil, ithal tarihinden itibaren 12 ay geçmedikçe belli bir bedel karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Aksi takdirde otomobile ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ve 194 ncü maddelerine göre tahsil olunur, ayrıca yükümlüler hakkında cezai takibat yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir